MZK.PLBia³ystok
 niedziela, 14 IVponiedzia³ek, 15 IVwtorek, 16 IVœroda, 17 IV 

Odjazdy komunikacji miejskiej z przystanku Sk³adowa - Hurtowa

rozk³ad jazdy obowi¹zuje 2024-04-14

05
5:36
Szkolna - Starosielce PKP 527 → Towarowa - Pêtla 606 🚳 ♿
6:08
Zawady - Pêtla 539 → Stadion Miejski - Pêtla 619 🚳 ♿
6:19
Dolistowska - Osiedle Pieczurki 547 → Ba¿antarnia - Pêtla 623 🚳 ♿
6:09
Herberta - Pêtla 549 → Pla¿owa - Pêtla 639 🚳 ♿
6:02
Szkolna - Starosielce PKP 553 → Towarowa - Pêtla 632 🚲 ♿
6:25
Dojlidy Fabryczne - Suchowolca 554 → Transportowa - Pêtla 634 🚳 ♿
06
6:37
Zawady - Pêtla 608 → Stadion Miejski - Pêtla 648 🚳 ♿
6:43
Herberta - Pêtla 623 → Pla¿owa - Pêtla 713 🚳 ♿
6:32
Szkolna - Starosielce PKP 623 → Towarowa - Pêtla 702 🚳 ♿
6:59
Dolistowska - Osiedle Pieczurki 627 → Ba¿antarnia - Pêtla 703 🚳 ♿
7:23
Dojlidy Górne - Pêtla 641 → Transportowa - Pêtla 732 🚳 ♿
7:12
Zawady - Pêtla 643 → Stadion Miejski - Pêtla 723 🚳 ♿
7:04
Szkolna - Starosielce PKP 654 → Towarowa - Pêtla 736 🚳 ♿
07
7:22
Herberta - Pêtla 700 → Pla¿owa - Pêtla 752 🚳 ♿
7:46
Dolistowska - Osiedle Pieczurki 712 → Ba¿antarnia - Pêtla 750 🚳 ♿
7:59
Dojlidy Górne - Pêtla 715 → Transportowa - Pêtla 808 🚳 ♿
7:34
Szkolna - Starosielce PKP 724 → Towarowa - Pêtla 806 🚲 ♿
7:55
Zawady - Pêtla 724 → Stadion Miejski - Pêtla 806 🚳 ♿
8:04
Herberta - Pêtla 742 → Pla¿owa - Pêtla 834 🚳 ♿
8:04
Szkolna - Starosielce PKP 754 → Towarowa - Pêtla 836 🚳 ♿
8:29
Dolistowska - Osiedle Pieczurki 755 → Ba¿antarnia - Pêtla 833 🚳 ♿
8:28
Zawady - Pêtla 757 → Stadion Miejski - Pêtla 839 🚳 ♿
08
8:47
Dojlidy Górne - Pêtla 803 → Transportowa - Pêtla 856 🚳 ♿
8:47
Herberta - Pêtla 825 → Pla¿owa - Pêtla 917 🚳 ♿
9:05
Zawady - Pêtla 834 → Stadion Miejski - Pêtla 916 🚳 ♿
8:48
Szkolna - Starosielce PKP 838 → Towarowa - Pêtla 920 🚳 ♿
9:23
Dojlidy Górne - Pêtla 839 → Transportowa - Pêtla 932 🚳 ♿
9:15
Dolistowska - Osiedle Pieczurki 841 → Ba¿antarnia - Pêtla 919 🚳 ♿
09
9:17
Szkolna - Starosielce PKP 907 → Towarowa - Pêtla 949 🚲 ♿
9:40
Zawady - Pêtla 909 → Stadion Miejski - Pêtla 951 🚳 ♿
9:31
Herberta - Pêtla 909 → Pla¿owa - Pêtla 1001 🚳 ♿
9:58
Dojlidy Górne - Pêtla 914 → Transportowa - Pêtla 1007 🚳 ♿
10:02
Dolistowska - Osiedle Pieczurki 928 → Ba¿antarnia - Pêtla 1006 🚳 ♿
9:47
Szkolna - Starosielce PKP 937 → Towarowa - Pêtla 1021 🚳 ♿
10:14
Zawady - Pêtla 943 → Stadion Miejski - Pêtla 1026 🚳 ♿
10:13
Herberta - Pêtla 950 → Pla¿owa - Pêtla 1043 🚳 ♿
10:37
Dojlidy Górne - Pêtla 951 → Transportowa - Pêtla 1046 🚲 ♿
10
10:24
Szkolna - Starosielce PKP 1014 → Towarowa - Pêtla 1058 🚳 ♿
10:48
Zawady - Pêtla 1017 → Stadion Miejski - Pêtla 1100 🚳 ♿
10:55
Dolistowska - Osiedle Pieczurki 1021 → Ba¿antarnia - Pêtla 1059 🚳 ♿
11:12
Dojlidy Górne - Pêtla 1026 → Transportowa - Pêtla 1121 🚳 ♿
11:04
Herberta - Pêtla 1041 → Pla¿owa - Pêtla 1134 🚳 ♿
11:24
Zawady - Pêtla 1053 → Stadion Miejski - Pêtla 1136 🚳 ♿
11:03
Szkolna - Starosielce PKP 1053 → Towarowa - Pêtla 1137 🚲 ♿
11
11:47
Dojlidy Górne - Pêtla 1101 → Transportowa - Pêtla 1156 🚳 ♿
11:50
Dolistowska - Osiedle Pieczurki 1116 → Ba¿antarnia - Pêtla 1154 🚳 ♿
11:54
Zawady - Pêtla 1123 → Stadion Miejski - Pêtla 1206 🚳 ♿
11:46
Herberta - Pêtla 1123 → Pla¿owa - Pêtla 1216 🚳 ♿
11:35
Szkolna - Starosielce PKP 1125 → Towarowa - Pêtla 1209 🚳 ♿
12:26
Dojlidy Górne - Pêtla 1140 → Transportowa - Pêtla 1235 🚳 ♿
12
12:36
Dolistowska - Osiedle Pieczurki 1202 → Ba¿antarnia - Pêtla 1240 🚳 ♿
12:12
Szkolna - Starosielce PKP 1202 → Towarowa - Pêtla 1246 🚳 ♿
12:35
Zawady - Pêtla 1204 → Stadion Miejski - Pêtla 1247 🚳 ♿
12:30
Herberta - Pêtla 1207 → Pla¿owa - Pêtla 1300 🚳 ♿
13:01
Dojlidy Górne - Pêtla 1215 → Transportowa - Pêtla 1310 🚲 ♿
13:10
Zawady - Pêtla 1239 → Stadion Miejski - Pêtla 1322 🚳 ♿
12:51
Szkolna - Starosielce PKP 1241 → Towarowa - Pêtla 1325 🚲 ♿
13:09
Herberta - Pêtla 1246 → Pla¿owa - Pêtla 1339 🚳 ♿
13:36
Dojlidy Górne - Pêtla 1250 → Transportowa - Pêtla 1345 🚳 ♿
13:28
Dolistowska - Osiedle Pieczurki 1254 → Ba¿antarnia - Pêtla 1332 🚳 ♿
13
13:43
Zawady - Pêtla 1312 → Stadion Miejski - Pêtla 1355 🚳 ♿
13:23
Szkolna - Starosielce PKP 1313 → Towarowa - Pêtla 1357 🚳 ♿
13:51
Herberta - Pêtla 1328 → Pla¿owa - Pêtla 1421 🚳 ♿
14:14
Dojlidy Górne - Pêtla 1328 → Transportowa - Pêtla 1423 🚳 ♿
14:18
Dolistowska - Osiedle Pieczurki 1344 → Ba¿antarnia - Pêtla 1422 🚳 ♿
14:19
Zawady - Pêtla 1348 → Stadion Miejski - Pêtla 1431 🚳 ♿
14:00
Szkolna - Starosielce PKP 1350 → Towarowa - Pêtla 1434 🚳 ♿
14
14:46
Dojlidy Górne - Pêtla 1400 → Transportowa - Pêtla 1455 🚳 ♿
14:29
Herberta - Pêtla 1406 → Pla¿owa - Pêtla 1459 🚳 ♿
14:54
Zawady - Pêtla 1423 → Stadion Miejski - Pêtla 1506 🚳 ♿
14:33
Szkolna - Starosielce PKP 1423 → Towarowa - Pêtla 1507 🚲 ♿
14:58
Dolistowska - Osiedle Pieczurki 1424 → Ba¿antarnia - Pêtla 1502 🚳 ♿
15:21
Dojlidy Górne - Pêtla 1435 → Transportowa - Pêtla 1530 🚲 ♿
15:05
Herberta - Pêtla 1442 → Pla¿owa - Pêtla 1535 🚳 ♿
15:05
Szkolna - Starosielce PKP 1455 → Towarowa - Pêtla 1539 🚳 ♿
15:29
Zawady - Pêtla 1458 → Stadion Miejski - Pêtla 1541 🚳 ♿
15
15:52
Dojlidy Górne - Pêtla 1506 → Transportowa - Pêtla 1601 🚳 ♿
15:48
Dolistowska - Osiedle Pieczurki 1514 → Ba¿antarnia - Pêtla 1552 🚳 ♿
15:55
Herberta - Pêtla 1532 → Pla¿owa - Pêtla 1625 🚳 ♿
15:42
Szkolna - Starosielce PKP 1532 → Towarowa - Pêtla 1616 🚳 ♿
16:04
Zawady - Pêtla 1533 → Stadion Miejski - Pêtla 1616 🚳 ♿
16:31
Dojlidy Górne - Pêtla 1545 → Transportowa - Pêtla 1640 🚳 ♿
16
16:38
Dolistowska - Osiedle Pieczurki 1604 → Ba¿antarnia - Pêtla 1642 🚳 ♿
16:16
Szkolna - Starosielce PKP 1606 → Towarowa - Pêtla 1650 🚲 ♿
16:39
Zawady - Pêtla 1608 → Stadion Miejski - Pêtla 1651 🚳 ♿
16:35
Herberta - Pêtla 1612 → Pla¿owa - Pêtla 1705 🚳 ♿
17:09
Dojlidy Górne - Pêtla 1623 → Transportowa - Pêtla 1718 🚳 ♿
17:18
Dolistowska - Osiedle Pieczurki 1644 → Ba¿antarnia - Pêtla 1722 🚳 ♿
16:57
Szkolna - Starosielce PKP 1647 → Towarowa - Pêtla 1731 🚳 ♿
17:11
Herberta - Pêtla 1648 → Pla¿owa - Pêtla 1741 🚳 ♿
17:37
Dojlidy Górne - Pêtla 1651 → Transportowa - Pêtla 1746 🚲 ♿
17
17:39
Zawady - Pêtla 1708 → Stadion Miejski - Pêtla 1751 🚳 ♿
18:04
Dojlidy Górne - Pêtla 1718 → Transportowa - Pêtla 1813 🚳 ♿
17:41
Szkolna - Starosielce PKP 1731 → Towarowa - Pêtla 1813 🚳 ♿
18:08
Dolistowska - Osiedle Pieczurki 1734 → Ba¿antarnia - Pêtla 1812 🚳 ♿
18:05
Herberta - Pêtla 1743 → Pla¿owa - Pêtla 1835 🚳 ♿
18:40
Dojlidy Górne - Pêtla 1756 → Transportowa - Pêtla 1849 🚳 ♿
18
18:34
Zawady - Pêtla 1803 → Stadion Miejski - Pêtla 1845 🚳 ♿
18:15
Szkolna - Starosielce PKP 1805 → Towarowa - Pêtla 1847 🚲 ♿
18:51
Herberta - Pêtla 1829 → Pla¿owa - Pêtla 1921 🚳 ♿
19:03
Dolistowska - Osiedle Pieczurki 1829 → Ba¿antarnia - Pêtla 1907 🚳 ♿
19:22
Dojlidy Górne - Pêtla 1838 → Transportowa - Pêtla 1931 🚳 ♿
18:55
Szkolna - Starosielce PKP 1845 → Towarowa - Pêtla 1927 🚳 ♿
19:24
Zawady - Pêtla 1853 → Stadion Miejski - Pêtla 1935 🚳 ♿
19
19:25
Szkolna - Starosielce PKP 1915 → Towarowa - Pêtla 1957 🚳 ♿
19:38
Herberta - Pêtla 1916 → Pla¿owa - Pêtla 2008 🚳 ♿
20:11
Dojlidy Górne - Pêtla 1927 → Transportowa - Pêtla 2020 🚳 ♿
20:01
Dolistowska - Osiedle Pieczurki 1927 → Ba¿antarnia - Pêtla 2005 🚳 ♿
20:10
Zawady - Pêtla 1939 → Stadion Miejski - Pêtla 2021 🚳 ♿
20:02
Szkolna - Starosielce PKP 1952 → Towarowa - Pêtla 2034 🚲 ♿
20:19
Herberta - Pêtla 1957 → Pla¿owa - Pêtla 2049 🚳 ♿
20
20:50
Dojlidy Górne - Pêtla 2006 → Transportowa - Pêtla 2059 🚳 ♿
20:29
Szkolna - Starosielce PKP 2020 → Towarowa - Pêtla 2059 🚳 ♿
20:51
Herberta - Pêtla 2031 → Pla¿owa - Pêtla 2121 🚳 ♿
21:05
Zawady - Pêtla 2036 → Stadion Miejski - Pêtla 2116 🚳 ♿
21:34
Dojlidy Górne - Pêtla 2052 → Transportowa - Pêtla 2143 🚳 ♿
21
21:13
Szkolna - Starosielce PKP 2104 → Towarowa - Pêtla 2143 🚳 ♿
21:38
Dolistowska - Osiedle Pieczurki 2106 → Ba¿antarnia - Pêtla 2142 🚳 ♿
21:28
Herberta - Pêtla 2108 → Pla¿owa - Pêtla 2158 🚳 ♿
21:54
Zawady - Pêtla 2125 → Stadion Miejski - Pêtla 2205 🚳 ♿
22:16
Dojlidy Górne - Pêtla 2134 → Transportowa - Pêtla 2225 🚳 ♿
22:01
Herberta - Pêtla 2141 → Pla¿owa - Pêtla 2231 🚳 ♿
21:55
Szkolna - Starosielce PKP 2146 → Towarowa - Pêtla 2225 🚳 ♿
22
22:45
Dojlidy Górne - Pêtla 2203 → Transportowa - Pêtla 2254 🚳 ♿
22:45
Herberta - Pêtla 2225 → Pla¿owa - Pêtla 2315 🚳 ♿
23:00
Dolistowska - Osiedle Pieczurki 2228 → Ba¿antarnia - Pêtla 2304 🚳 ♿
22:38
Szkolna - Starosielce PKP 2229 → Towarowa - Pêtla 2308 🚳 ♿
23:26
Dojlidy Górne - Pêtla 2244 → Transportowa - Pêtla 2335 🚳 ♿
23
0:22
Dolistowska - Osiedle Pieczurki 2350 → Ba¿antarnia - Pêtla 026 🚳 ♿
Razem 148 pozycji

5 relacji z tego przystanku