MZK.PLKielce
Serwis MZK.PL sponsorowany jest przez kapitalne programy Pakietu JZK® Firma 365.
Masz firmę? Mamy program dla Twojej firmy.
Przetestuj JZK® Firma 365.
 sobota, 2 XIIniedziela, 3 XIIponiedziałek, 4 XIIwtorek, 5 XII 

Odjazdy komunikacji miejskiej z przystanku Urząd Wojewódzki

rozkład jazdy obowiązuje 2023-12-02

04
4:22 46
Os. Świętokrzyskie 406 → Grunwaldzka - Mielczarskiego 427 🚳
4:27 Z11
Dworzec - Autobusowy 423 → Borków 510 🚳
4:33 43
Czarnowska - Dworzec Autobusowy 431 → Skorzeszyce 508 🚳
4:34 21
Czarnowska - Dworzec Autobusowy 432 → Zagórze 449 🚳
4:36 10
Czarnowska - Dworzec Autobusowy 434 → Ciekoty - Żeromszczyzna 515 🚳
5:03 35
Krakowska MPK 442 → Os. Na Stoku 516 🚳
4:51 46
Grunwaldzka - Jagiellońska 445 → Os. Świętokrzyskie 507 🚳
5:02 46
Os. Świętokrzyskie 446 → Grunwaldzka - Mielczarskiego 507 🚳
5:02 13
Kolberga 450 → Żniwna 513 🚳
4:58 25
Żytnia I 454 → Bukówka 516 🚳
5:16 21
Kruszelnickiego 457 → Zagórze 531 🚳
05
5:06 46
Grunwaldzka - Jagiellońska 500 → Os. Świętokrzyskie 522 🚳
5:23 35
Krakowska MPK 502 → Os. Na Stoku 536 🚳
5:13 103
Ściegiennego - Wapiennikowa 503 → Olszewskiego I 540 🚳
5:20 21
Zagórze 505 → Targi Kielce 534 🚳
5:28 46
Os. Ślichowice 514 → Os. Świętokrzyskie 544 🚳
5:19 47
Czarnowska - Dworzec Autobusowy 517 → Krajno 550 🚳
5:41 35
Krakowska MPK 520 → Os. Na Stoku 554 🚳
5:34 13
Kolberga 522 → Żniwna 545 🚳
5:37 13
Żniwna 524 → Kolberga 547 🚳
5:40 46
Os. Świętokrzyskie 524 → Os. Ślichowice 554 🚳
5:43 46
Os. Ślichowice 529 → Os. Świętokrzyskie 559 🚳
5:46 21
Zagórze 531 → Kruszelnickiego 606 🚳
5:39 36
Os. Chęcińskie 531 → Areszt Śledczy 556 🚳
5:39 14
Dworzec - Autobusowy 533 → Niestachów 606 🚳
5:39 38
Dworzec - Autobusowy 534 → Mąchocice Kapitulne - Dolna 607 🚳
5:57 25
Targi Kielce 536 → Bukówka 615 🚳
5:50 21
Targi Kielce 537 → Zagórze 605 🚳
5:53 46
Os. Świętokrzyskie 537 → Os. Ślichowice 607 🚳
6:00 35
Krakowska MPK 538 → Os. Na Stoku 613 🚳
5:58 46
Os. Ślichowice 544 → Os. Świętokrzyskie 614 🚳
5:59 103
Ściegiennego - Wapiennikowa 549 → Olszewskiego I 626 🚳
6:02 13
Kolberga 550 → Kampus UJK 614 🚳
6:08 46
Os. Świętokrzyskie 552 → Os. Ślichowice 622 🚳
6:50 35
Orląt Lwowskich II 556 → Os. Na Stoku 703 🚳
6:09 13
Żniwna 556 → Kolberga 619 🚳
6:41 43
Skorzeszyce 559 → Dworzec - Autobusowy 644 🚳
6:13 46
Os. Ślichowice 559 → Os. Świętokrzyskie 629 🚳
06
6:42 10
Ciekoty - Żeromszczyzna 602 → Dworzec - Autobusowy 645 🚳
6:23 46
Os. Świętokrzyskie 607 → Os. Ślichowice 637 🚳
7:03 35
Orląt Lwowskich II 611 → Os. Na Stoku 716 🚳
6:28 46
Os. Ślichowice 614 → Os. Świętokrzyskie 644 🚳
7:12 Z11
Borków 614 → Dworzec - Autobusowy 715 🚳
6:31 21
Zagórze 616 → Targi Kielce 645 🚳
6:35 21
Kruszelnickiego 616 → Zagórze 650 🚳
6:23 10
Dworzec - Autobusowy 618 → Ciekoty - Żeromszczyzna 702 🚳
6:46 102
Kruszelnickiego 618 → Os. Świętokrzyskie 704 🚳
6:38 46
Os. Świętokrzyskie 622 → Os. Ślichowice 652 🚳
6:35 13
Kolberga 623 → Kampus UJK 647 🚳
6:44 25
Bukówka 626 → Targi Kielce 704 🚳
7:02 47
Krajno 628 → Dworzec - Autobusowy 705 🚳
6:33 43
Dworzec - Autobusowy 629 → Skorzeszyce 715 🚳
6:43 46
Os. Ślichowice 629 → Os. Świętokrzyskie 659 🚳
7:22 35
Orląt Lwowskich II 632 → Os. Na Stoku 735 🚳
7:55 25
Bukówka 635 → Bukówka 813 🚳
6:50 13
Kampus UJK 635 → Kolberga 700 🚳
6:50 103
Na Stadion 635 → Olszewskiego I 717 🚳
6:39 Z11
Dworzec - Autobusowy 635 → Borków 725 🚳
7:08 36
Areszt Śledczy 636 → Areszt Śledczy 725 🚳
7:07 38
Mąchocice Kapitulne - Dolna 637 → Dworzec - Autobusowy 710 🚳
6:53 46
Os. Świętokrzyskie 637 → Os. Ślichowice 707 🚳
7:12 14
Niestachów 641 → Dworzec - Autobusowy 715 🚳
6:58 46
Os. Ślichowice 644 → Os. Świętokrzyskie 714 🚳
7:06 21
Zagórze 651 → Kruszelnickiego 727 🚳
7:40 35
Orląt Lwowskich II 651 → Os. Na Stoku 753 🚳
6:56 47
Dworzec - Autobusowy 651 → Cedzyna - cmentarz 708 🚳
7:08 46
Os. Świętokrzyskie 652 → Os. Ślichowice 722 🚳
7:06 21
Targi Kielce 653 → Zagórze 722 🚳
7:00 38
Dworzec - Autobusowy 655 → Mąchocice Kapitulne - Dolna 730 🚳
7:13 46
Os. Ślichowice 659 → Os. Świętokrzyskie 731 🚳
07
7:15 13
Kolberga 703 → Kampus UJK 729 🚳
7:23 13
Kampus UJK 706 → Kolberga 735 🚳
7:14 14
Dworzec - Autobusowy 707 → Zagórska 732 🚳
7:55 35
Orląt Lwowskich II 707 → Os. Na Stoku 808 🚳
7:25 46
Os. Świętokrzyskie 708 → Os. Ślichowice 739 🚳
7:27 102
Os. Świętokrzyskie 710 → Kruszelnickiego 757 🚳
7:11 53
Urząd Wojewódzki 711 → Morcinka - działki 728 🚳
7:28 46
Os. Ślichowice 714 → Os. Świętokrzyskie 746 🚳
7:38 25
Targi Kielce 715 → Bukówka 755 🚳
7:40 46
Os. Świętokrzyskie 723 → Os. Ślichowice 754 🚳
7:39 103
Na Stadion 723 → Olszewskiego I 807 🚳
7:40 25
Bukówka 724 → Targi Kielce 802 🚳
7:40 47
Cedzyna - cmentarz 726 → Dworzec - Autobusowy 743 🚳
7:43 46
Os. Ślichowice 729 → Os. Świętokrzyskie 801 🚳
8:24 35
Orląt Lwowskich II 733 → Os. Na Stoku 837 🚳
8:09 36
Areszt Śledczy 736 → Areszt Śledczy 829 🚳
7:57 21
Kruszelnickiego 737 → Zagórze 814 🚳
7:56 46
Os. Świętokrzyskie 739 → Os. Ślichowice 810 🚳
7:52 13
Kolberga 739 → Kampus UJK 806 🚳
7:57 21
Zagórze 741 → Targi Kielce 811 🚳
7:58 46
Os. Ślichowice 744 → Os. Świętokrzyskie 816 🚳
7:51 47
Dworzec - Autobusowy 745 → Krajno 828 🚳
8:03 13
Kampus UJK 746 → Kolberga 815 🚳
8:36 35
Orląt Lwowskich II 748 → Os. Na Stoku 849 🚳
8:12 14
Zagórska 751 → Dworzec - Autobusowy 815 🚳
8:32 10
Ciekoty - Żeromszczyzna 752 → Dworzec - Autobusowy 835 🚳
8:11 46
Os. Świętokrzyskie 754 → Os. Ślichowice 825 🚳
8:12 53
Morcinka - działki 754 → Częstochowska 825 🚳
8:13 46
Os. Ślichowice 759 → Os. Świętokrzyskie 831 🚳
08
8:20 25
Bukówka 802 → Targi Kielce 839 🚳
8:55 35
Orląt Lwowskich II 806 → Os. Na Stoku 908 🚳
8:54 43
Skorzeszyce 808 → Dworzec - Autobusowy 857 🚳
8:26 46
Os. Świętokrzyskie 809 → Os. Ślichowice 840 🚳
8:33 25
Targi Kielce 812 → Bukówka 850 🚳
8:44 38
Mąchocice Kapitulne - Dolna 812 → Dworzec - Autobusowy 847 🚳
8:28 46
Os. Ślichowice 814 → Os. Świętokrzyskie 846 🚳
8:23 14
Dworzec - Autobusowy 816 → Zagórska 841 🚳
8:22 10
Dworzec - Autobusowy 816 → Ciekoty - Żeromszczyzna 907 🚳
9:08 Z11
Borków 819 → Dworzec - Autobusowy 911 🚳
8:34 21
Targi Kielce 820 → Zagórze 851 🚳
8:50 102
Kruszelnickiego 822 → Os. Świętokrzyskie 908 🚳
8:40 13
Kampus UJK 823 → Kolberga 852 🚳
9:14 35
Orląt Lwowskich II 824 → Os. Na Stoku 927 🚳
8:41 46
Os. Świętokrzyskie 824 → Os. Ślichowice 855 🚳
8:41 21
Zagórze 825 → Kruszelnickiego 902 🚳
8:39 13
Kolberga 826 → Kampus UJK 853 🚳
8:42 103
Na Stadion 826 → Olszewskiego I 910 🚳
8:48 26
Os. Ślichowice 827 → Cedzyna - zalew 910 🚳
8:43 46
Os. Ślichowice 829 → Os. Świętokrzyskie 901 🚳
8:37 38
Dworzec - Autobusowy 831 → Wola Kopcowa pętla 859 🚳
8:35 43
Dworzec - Autobusowy 831 → Skorzeszyce 925 🚳
8:44 53
Częstochowska 832 → Morcinka - działki 901 🚳
9:27 35
Orląt Lwowskich II 839 → Os. Na Stoku 940 🚳
8:56 46
Os. Świętokrzyskie 839 → Os. Ślichowice 910 🚳
8:47 Z11
Dworzec - Autobusowy 842 → Borków 935 🚳
9:17 36
Areszt Śledczy 844 → Areszt Śledczy 937 🚳
8:58 46
Os. Ślichowice 844 → Os. Świętokrzyskie 916 🚳
9:11 46
Os. Świętokrzyskie 854 → Os. Ślichowice 925 🚳
9:13 25
Bukówka 856 → Targi Kielce 936 🚳
9:45 35
Orląt Lwowskich II 857 → Os. Na Stoku 958 🚳
9:13 46
Os. Ślichowice 859 → Os. Świętokrzyskie 931 🚳
09
9:22 25
Targi Kielce 900 → Bukówka 939 🚳
9:23 14
Zagórska 902 → Dworzec - Autobusowy 926 🚳
9:16 13
Kolberga 903 → Kampus UJK 930 🚳
9:21 21
Zagórze 905 → Targi Kielce 935 🚳
9:41 47
Krajno 906 → Dworzec - Autobusowy 944 🚳
9:29 35
Krakowska MPK 907 → Os. Na Stoku 942 🚳
9:26 13
Kampus UJK 909 → Kolberga 938 🚳
9:31 21
Kruszelnickiego 911 → Zagórze 948 🚳
9:31 102
Os. Świętokrzyskie 913 → Kruszelnickiego 1001 🚳
9:28 46
Os. Ślichowice 914 → Os. Świętokrzyskie 946 🚳
9:32 53
Morcinka - działki 914 → Częstochowska 945 🚳
9:32 103
Na Stadion 916 → Olszewskiego I 1000 🚳
9:25 14
Dworzec - Autobusowy 918 → Zagórska 943 🚳
9:18 35
Urząd Wojewódzki 918 → Os. Na Stoku 931 🚳
9:36 46
Os. Świętokrzyskie 919 → Os. Ślichowice 950 🚳
9:43 26
Cedzyna - zalew 921 → Os. Ślichowice 1004 🚳
9:46 38
Wola Kopcowa - Świętokrzyska II 923 → Dworzec - Autobusowy 949 🚳
9:43 46
Os. Ślichowice 929 → Os. Świętokrzyskie 1001 🚳
10:30 35
Orląt Lwowskich II 932 → Os. Na Stoku 1043 🚳
9:51 46
Os. Świętokrzyskie 934 → Os. Ślichowice 1005 🚳
9:53 13
Kolberga 940 → Kampus UJK 1007 🚳
10:00 25
Bukówka 943 → Targi Kielce 1024 🚳
9:58 21
Targi Kielce 944 → Zagórze 1015 🚳
10:02 13
Kampus UJK 945 → Kolberga 1014 🚳
10:39 35
Orląt Lwowskich II 947 → Os. Na Stoku 1052 🚳
9:53 38
Dworzec - Autobusowy 947 → Mąchocice Kapitulne - Dolna 1023 🚳
10:05 21
Zagórze 949 → Kruszelnickiego 1026 🚳
10:13 25
Targi Kielce 949 → Bukówka 1030 🚳
10:06 46
Os. Świętokrzyskie 949 → Os. Ślichowice 1020 🚳
10:23 36
Areszt Śledczy 950 → Areszt Śledczy 1043 🚳
10:08 46
Os. Ślichowice 954 → Os. Świętokrzyskie 1026 🚳
10:06 53
Częstochowska 954 → Morcinka - działki 1023 🚳
10
10:54 35
Orląt Lwowskich II 1002 → Os. Na Stoku 1107 🚳
10:21 46
Os. Świętokrzyskie 1004 → Os. Ślichowice 1035 🚳
10:49 10
Ciekoty - Żeromszczyzna 1005 → Dworzec - Autobusowy 1052 🚳
10:26 14
Zagórska 1005 → Dworzec - Autobusowy 1029 🚳
10:23 46
Os. Ślichowice 1009 → Os. Świętokrzyskie 1041 🚳
10:31 26
Os. Ślichowice 1010 → Cedzyna - zalew 1053 🚳
10:26 103
Na Stadion 1010 → Olszewskiego I 1054 🚳
11:09 35
Orląt Lwowskich II 1017 → Os. Na Stoku 1122 🚳
10:30 13
Kolberga 1017 → Kampus UJK 1044 🚳
10:36 46
Os. Świętokrzyskie 1019 → Os. Ślichowice 1050 🚳
10:28 14
Dworzec - Autobusowy 1021 → Zagórska 1046 🚳
10:39 13
Kampus UJK 1022 → Kolberga 1051 🚳
10:38 46
Os. Ślichowice 1024 → Os. Świętokrzyskie 1056 🚳
10:57 102
Kruszelnickiego 1026 → Os. Świętokrzyskie 1117 🚳
10:45 25
Bukówka 1028 → Żytnia 1049 🚳
11:18 Z11
Borków 1029 → Dworzec - Autobusowy 1121 🚳
11:17 43
Skorzeszyce 1031 → Dworzec - Autobusowy 1120 🚳
11:24 35
Orląt Lwowskich II 1032 → Os. Na Stoku 1137 🚳
10:50 21
Zagórze 1034 → Targi Kielce 1104 🚳
10:51 46
Os. Świętokrzyskie 1034 → Os. Ślichowice 1105 🚳
10:56 21
Kruszelnickiego 1036 → Zagórze 1113 🚳
11:03 25
Targi Kielce 1039 → Bukówka 1121 🚳
10:53 46
Os. Ślichowice 1039 → Os. Świętokrzyskie 1111 🚳
10:57 53
Morcinka - działki 1039 → Częstochowska 1110 🚳
10:46 10
Dworzec - Autobusowy 1040 → Ciekoty - Żeromszczyzna 1131 🚳
11:39 35
Orląt Lwowskich II 1047 → Os. Na Stoku 1152 🚳
11:06 46
Os. Świętokrzyskie 1049 → Os. Ślichowice 1120 🚳
10:57 Z11
Dworzec - Autobusowy 1052 → Suków Babie 1130 🚳
11:08 46
Os. Ślichowice 1054 → Os. Świętokrzyskie 1126 🚳
11:28 36
Areszt Śledczy 1055 → Areszt Śledczy 1148 🚳
11:27 38
Mąchocice Kapitulne - Dolna 1055 → Dworzec - Autobusowy 1130 🚳
11:03 43
Dworzec - Autobusowy 1059 → Skorzeszyce 1153 🚳
11
11:06 47
Dworzec - Autobusowy 1100 → Krajno 1143 🚳
11:16 103
Na Stadion 1100 → Olszewskiego I 1144 🚳
11:18 13
Kampus UJK 1101 → Kolberga 1130 🚳
11:23 26
Os. Ślichowice 1102 → Cedzyna - zalew 1145 🚳
11:54 35
Orląt Lwowskich II 1102 → Os. Na Stoku 1207 🚳
11:26 26
Cedzyna - zalew 1104 → Os. Ślichowice 1147 🚳
11:21 46
Os. Świętokrzyskie 1104 → Os. Ślichowice 1135 🚳
11:17 13
Kolberga 1104 → Kampus UJK 1131 🚳
11:27 14
Zagórska 1106 → Dworzec - Autobusowy 1130 🚳
11:23 46
Os. Ślichowice 1109 → Os. Świętokrzyskie 1141 🚳
11:27 21
Targi Kielce 1113 → Zagórze 1144 🚳
11:32 21
Zagórze 1116 → Kruszelnickiego 1153 🚳
12:09 35
Orląt Lwowskich II 1117 → Os. Na Stoku 1222 🚳
11:36 46
Os. Świętokrzyskie 1119 → Os. Ślichowice 1150 🚳
11:31 53
Częstochowska 1119 → Morcinka - działki 1148 🚳
11:38 46
Os. Ślichowice 1124 → Os. Świętokrzyskie 1156 🚳
11:41 102
Os. Świętokrzyskie 1124 → Kruszelnickiego 1210 🚳
11:38 14
Dworzec - Autobusowy 1131 → Zagórska 1156 🚳
11:49 25
Bukówka 1132 → Targi Kielce 1212 🚳
12:24 35
Orląt Lwowskich II 1132 → Os. Na Stoku 1237 🚳
11:51 46
Os. Świętokrzyskie 1134 → Os. Ślichowice 1205 🚳
11:53 46
Os. Ślichowice 1139 → Os. Świętokrzyskie 1211 🚳
11:54 13
Kolberga 1141 → Kampus UJK 1208 🚳
12:39 35
Orląt Lwowskich II 1147 → Os. Na Stoku 1252 🚳
12:04 13
Kampus UJK 1147 → Kolberga 1216 🚳
12:08 46
Os. Ślichowice 1154 → Os. Świętokrzyskie 1226 🚳
12:17 26
Cedzyna - zalew 1155 → Os. Ślichowice 1238 🚳
12:13 21
Zagórze 1157 → Targi Kielce 1227 🚳
12:16 46
Os. Świętokrzyskie 1159 → Os. Ślichowice 1230 🚳
12
12:16 103
Na Stadion 1200 → Olszewskiego I 1244 🚳
12:22 26
Os. Ślichowice 1201 → Cedzyna - zalew 1244 🚳
12:54 35
Orląt Lwowskich II 1202 → Os. Na Stoku 1307 🚳
12:40 Z11
Suków Babie 1207 → Dworzec - Autobusowy 1243 🚳
12:46 36
Areszt Śledczy 1208 → Areszt Śledczy 1306 🚳
12:23 46
Os. Ślichowice 1209 → Os. Świętokrzyskie 1241 🚳
12:27 53
Morcinka - działki 1209 → Częstochowska 1240 🚳
12:32 21
Kruszelnickiego 1212 → Zagórze 1249 🚳
12:31 46
Os. Świętokrzyskie 1214 → Os. Ślichowice 1245 🚳
12:37 14
Zagórska 1216 → Dworzec - Autobusowy 1240 🚳
12:22 47
Dworzec - Autobusowy 1216 → Cedzyna - cmentarz 1235 🚳
12:31 13
Kolberga 1218 → Kampus UJK 1245 🚳
13:14 35
Orląt Lwowskich II 1222 → Os. Na Stoku 1327 🚳
12:27 Z11
Dworzec - Autobusowy 1222 → Borków 1315 🚳
13:07 10
Ciekoty - Żeromszczyzna 1223 → Dworzec - Autobusowy 1310 🚳
12:59 47
Krajno 1223 → Dworzec - Autobusowy 1302 🚳
12:41 13
Kampus UJK 1224 → Kolberga 1253 🚳
12:49 25
Targi Kielce 1226 → Bukówka 1307 🚳
12:46 46
Os. Świętokrzyskie 1229 → Os. Ślichowice 1300 🚳
12:37 14
Dworzec - Autobusowy 1230 → Zagórska 1255 🚳
12:48 46
Os. Ślichowice 1234 → Os. Świętokrzyskie 1306 🚳
12:50 21
Targi Kielce 1236 → Zagórze 1307 🚳
13:29 35
Orląt Lwowskich II 1237 → Os. Na Stoku 1342 🚳
13:10 102
Kruszelnickiego 1240 → Os. Świętokrzyskie 1329 🚳
12:54 53
Częstochowska 1242 → Morcinka - działki 1311 🚳
13:01 46
Os. Świętokrzyskie 1244 → Os. Ślichowice 1315 🚳
13:07 26
Os. Ślichowice 1246 → Cedzyna - zalew 1329 🚳
13:02 47
Cedzyna - cmentarz 1248 → Dworzec - Autobusowy 1305 🚳
13:03 46
Os. Ślichowice 1249 → Os. Świętokrzyskie 1321 🚳
12:56 10
Dworzec - Autobusowy 1250 → Cedzyna - zalew 1320 🚳
13:06 21
Zagórze 1250 → Kruszelnickiego 1327 🚳
12:55 25
Żytnia I 1250 → Bukówka 1312 🚳
13:37 43
Skorzeszyce 1251 → Dworzec - Autobusowy 1340 🚳
13:09 103
Na Stadion 1253 → Olszewskiego I 1337 🚳
13:08 13
Kolberga 1255 → Kampus UJK 1322 🚳
13:19 26
Cedzyna - zalew 1257 → Os. Ślichowice 1340 🚳
13:49 35
Orląt Lwowskich II 1257 → Os. Na Stoku 1402 🚳
13:16 46
Os. Świętokrzyskie 1259 → Os. Ślichowice 1330 🚳
13
13:18 13
Kampus UJK 1301 → Kolberga 1330 🚳
13:18 46
Os. Ślichowice 1304 → Os. Świętokrzyskie 1336 🚳
13:26 25
Bukówka 1309 → Targi Kielce 1348 🚳
13:47 36
Areszt Śledczy 1311 → Areszt Śledczy 1407 🚳
14:04 35
Orląt Lwowskich II 1312 → Os. Na Stoku 1417 🚳
13:16 43
Dworzec - Autobusowy 1312 → Skorzeszyce 1406 🚳
13:31 46
Os. Świętokrzyskie 1314 → Os. Ślichowice 1345 🚳
13:36 14
Zagórska 1315 → Dworzec - Autobusowy 1339 🚳
13:35 21
Zagórze 1319 → Targi Kielce 1349 🚳
13:33 46
Os. Ślichowice 1319 → Os. Świętokrzyskie 1351 🚳
13:43 53
Morcinka - działki 1325 → Częstochowska 1356 🚳
14:19 35
Orląt Lwowskich II 1327 → Os. Na Stoku 1432 🚳
13:46 46
Os. Świętokrzyskie 1329 → Os. Ślichowice 1400 🚳
13:45 102
Os. Świętokrzyskie 1329 → Kruszelnickiego 1416 🚳
13:39 14
Dworzec - Autobusowy 1332 → Niestachów 1408 🚳
13:46 13
Kolberga 1333 → Kampus UJK 1400 🚳
13:48 46
Os. Ślichowice 1334 → Os. Świętokrzyskie 1406 🚳
13:56 21
Kruszelnickiego 1336 → Zagórze 1413 🚳
13:55 13
Kampus UJK 1338 → Kolberga 1407 🚳
14:34 35
Orląt Lwowskich II 1342 → Os. Na Stoku 1447 🚳
14:01 46
Os. Świętokrzyskie 1344 → Os. Ślichowice 1415 🚳
13:52 47
Dworzec - Autobusowy 1346 → Krajno 1429 🚳
14:10 10
Cedzyna - zalew 1347 → Dworzec - Autobusowy 1413 🚳
14:08 26
Os. Ślichowice 1347 → Cedzyna - zalew 1430 🚳
14:03 46
Os. Ślichowice 1349 → Os. Świętokrzyskie 1421 🚳
14:05 103
Na Stadion 1349 → Olszewskiego I 1433 🚳
14:13 26
Cedzyna - zalew 1351 → Os. Ślichowice 1434 🚳
14:49 35
Orląt Lwowskich II 1357 → Os. Na Stoku 1502 🚳
14:13 21
Targi Kielce 1359 → Zagórze 1430 🚳
14:16 46
Os. Świętokrzyskie 1359 → Os. Ślichowice 1430 🚳
14
14:12 53
Częstochowska 1400 → Morcinka - działki 1429 🚳
14:26 25
Targi Kielce 1401 → Bukówka 1444 🚳
14:18 46
Os. Ślichowice 1404 → Os. Świętokrzyskie 1436 🚳
14:12 10
Dworzec - Autobusowy 1406 → Ciekoty - Żeromszczyzna 1457 🚳
14:55 Z11
Borków 1406 → Dworzec - Autobusowy 1458 🚳
14:23 13
Kolberga 1410 → Kampus UJK 1437 🚳
15:04 35
Orląt Lwowskich II 1412 → Os. Na Stoku 1517 🚳
14:31 46
Os. Świętokrzyskie 1414 → Os. Ślichowice 1445 🚳
14:32 13
Kampus UJK 1415 → Kolberga 1444 🚳
14:32 21
Zagórze 1416 → Kruszelnickiego 1453 🚳
14:55 36
Areszt Śledczy 1418 → Areszt Śledczy 1515 🚳
14:33 46
Os. Ślichowice 1419 → Os. Świętokrzyskie 1451 🚳
14:27 38
Dworzec - Autobusowy 1421 → Wola Kopcowa pętla 1449 🚳
15:19 35
Orląt Lwowskich II 1427 → Os. Na Stoku 1532 🚳
14:46 46
Os. Świętokrzyskie 1429 → Os. Ślichowice 1500 🚳
14:48 46
Os. Ślichowice 1434 → Os. Świętokrzyskie 1506 🚳
15:51 25
Bukówka 1436 → Bukówka 1608 🚳
14:53 103
Na Stadion 1437 → Olszewskiego I 1521 🚳
15:02 26
Cedzyna - zalew 1440 → Os. Ślichowice 1523 🚳
15:15 14
Niestachów 1441 → Dworzec - Autobusowy 1518 🚳
15:34 35
Orląt Lwowskich II 1442 → Os. Na Stoku 1547 🚳
15:01 46
Os. Świętokrzyskie 1444 → Os. Ślichowice 1515 🚳
15:14 102
Kruszelnickiego 1444 → Os. Świętokrzyskie 1534 🚳
15:02 25
Bukówka 1445 → Targi Kielce 1523 🚳
15:02 21
Zagórze 1446 → Targi Kielce 1516 🚳
15:00 13
Kolberga 1447 → Kampus UJK 1514 🚳
15:09 26
Os. Ślichowice 1448 → Cedzyna - zalew 1531 🚳
15:03 46
Os. Ślichowice 1449 → Os. Świętokrzyskie 1521 🚳
15:08 53
Morcinka - działki 1450 → Częstochowska 1521 🚳
15:10 13
Kampus UJK 1453 → Kolberga 1522 🚳
15:49 35
Orląt Lwowskich II 1457 → Os. Na Stoku 1602 🚳
15:43 43
Skorzeszyce 1457 → Dworzec - Autobusowy 1546 🚳
15:16 46
Os. Świętokrzyskie 1459 → Os. Ślichowice 1530 🚳
15
15:23 21
Kruszelnickiego 1503 → Zagórze 1540 🚳
15:18 46
Os. Ślichowice 1504 → Os. Świętokrzyskie 1536 🚳
15:15 14
Dworzec - Autobusowy 1508 → Zagórska 1533 🚳
16:04 35
Orląt Lwowskich II 1512 → Os. Na Stoku 1617 🚳
15:48 47
Krajno 1512 → Dworzec - Autobusowy 1551 🚳
15:36 38
Wola Kopcowa - Świętokrzyska II 1513 → Dworzec - Autobusowy 1539 🚳
15:31 46
Os. Świętokrzyskie 1514 → Os. Ślichowice 1545 🚳
15:51 36
Areszt Śledczy 1518 → Areszt Śledczy 1611 🚳
15:23 43
Dworzec - Autobusowy 1519 → Skorzeszyce 1613 🚳
15:33 46
Os. Ślichowice 1519 → Os. Świętokrzyskie 1551 🚳
15:36 13
Kolberga 1523 → Kampus UJK 1550 🚳
15:37 53
Częstochowska 1525 → Morcinka - działki 1554 🚳
16:19 35
Orląt Lwowskich II 1527 → Os. Na Stoku 1632 🚳
15:46 46
Os. Świętokrzyskie 1529 → Os. Ślichowice 1600 🚳
15:35 Z11
Dworzec - Autobusowy 1530 → Suków Babie 1608 🚳
15:45 21
Targi Kielce 1531 → Zagórze 1602 🚳
15:47 103
Na Stadion 1531 → Olszewskiego I 1615 🚳
15:48 13
Kampus UJK 1531 → Kolberga 1600 🚳
15:49 25
Bukówka 1532 → Targi Kielce 1611 🚳
15:48 46
Os. Ślichowice 1534 → Os. Świętokrzyskie 1606 🚳
15:59 26
Os. Ślichowice 1538 → Cedzyna - zalew 1621 🚳
15:56 102
Os. Świętokrzyskie 1539 → Kruszelnickiego 1626 🚳
15:57 21
Zagórze 1541 → Kruszelnickiego 1618 🚳
16:03 26
Cedzyna - zalew 1541 → Os. Ślichowice 1624 🚳
16:34 35
Orląt Lwowskich II 1542 → Os. Na Stoku 1647 🚳
16:09 25
Targi Kielce 1545 → Bukówka 1627 🚳
16:33 10
Ciekoty - Żeromszczyzna 1549 → Dworzec - Autobusowy 1636 🚳
16:03 46
Os. Ślichowice 1549 → Os. Świętokrzyskie 1621 🚳
16:11 46
Os. Świętokrzyskie 1554 → Os. Ślichowice 1625 🚳
16:16 14
Zagórska 1555 → Dworzec - Autobusowy 1619 🚳
16
16:54 35
Orląt Lwowskich II 1602 → Os. Na Stoku 1707 🚳
16:18 46
Os. Ślichowice 1604 → Os. Świętokrzyskie 1636 🚳
16:23 13
Kampus UJK 1606 → Kolberga 1635 🚳
16:26 46
Os. Świętokrzyskie 1609 → Os. Ślichowice 1640 🚳
16:16 38
Dworzec - Autobusowy 1610 → Mąchocice Kapitulne - Dolna 1646 🚳
16:24 13
Kolberga 1611 → Kampus UJK 1638 🚳
16:19 14
Dworzec - Autobusowy 1612 → Zagórska 1637 🚳
16:19 10
Dworzec - Autobusowy 1613 → Ciekoty - Żeromszczyzna 1704 🚳
16:33 53
Morcinka - działki 1615 → Częstochowska 1646 🚳
16:35 21
Zagórze 1619 → Targi Kielce 1649 🚳
16:37 103
Na Stadion 1621 → Olszewskiego I 1705 🚳
17:14 35
Orląt Lwowskich II 1622 → Os. Na Stoku 1727 🚳
16:41 46
Os. Świętokrzyskie 1624 → Os. Ślichowice 1655 🚳
16:43 25
Bukówka 1626 → Targi Kielce 1705 🚳
16:49 25
Targi Kielce 1626 → Bukówka 1707 🚳
16:59 36
Areszt Śledczy 1626 → Areszt Śledczy 1719 🚳
16:48 21
Kruszelnickiego 1628 → Zagórze 1705 🚳
16:43 46
Os. Ślichowice 1629 → Os. Świętokrzyskie 1701 🚳
16:54 26
Cedzyna - zalew 1632 → Os. Ślichowice 1715 🚳
17:29 35
Orląt Lwowskich II 1637 → Os. Na Stoku 1742 🚳
16:59 26
Os. Ślichowice 1638 → Cedzyna - zalew 1721 🚳
16:56 46
Os. Świętokrzyskie 1639 → Os. Ślichowice 1710 🚳
17:14 Z11
Suków Babie 1641 → Dworzec - Autobusowy 1717 🚳
16:58 46
Os. Ślichowice 1644 → Os. Świętokrzyskie 1716 🚳
16:58 53
Częstochowska 1646 → Morcinka - działki 1715 🚳
16:59 13
Kolberga 1646 → Kampus UJK 1713 🚳
17:19 102
Kruszelnickiego 1651 → Os. Świętokrzyskie 1739 🚳
17:44 35
Orląt Lwowskich II 1652 → Os. Na Stoku 1757 🚳
16:58 47
Dworzec - Autobusowy 1652 → Krajno 1735 🚳
17:10 13
Kampus UJK 1653 → Kolberga 1722 🚳
17:11 46
Os. Świętokrzyskie 1654 → Os. Ślichowice 1725 🚳
17:19 14
Zagórska 1658 → Dworzec - Autobusowy 1722 🚳
17:13 46
Os. Ślichowice 1659 → Os. Świętokrzyskie 1731 🚳
17
17:46 43
Skorzeszyce 1700 → Dworzec - Autobusowy 1749 🚳
17:09 Z11
Dworzec - Autobusowy 1704 → Borków 1757 🚳
17:22 21
Zagórze 1706 → Kruszelnickiego 1743 🚳
17:59 35
Orląt Lwowskich II 1707 → Os. Na Stoku 1812 🚳
17:26 46
Os. Świętokrzyskie 1709 → Os. Ślichowice 1740 🚳
17:21 14
Dworzec - Autobusowy 1714 → Zagórska 1739 🚳
17:28 46
Os. Ślichowice 1714 → Os. Świętokrzyskie 1746 🚳
17:30 35
Orląt Lwowskich II 1715 → Kołłątaja 1750 🚳
17:31 103
Na Stadion 1715 → Olszewskiego I 1759 🚳
17:51 38
Mąchocice Kapitulne - Dolna 1719 → Dworzec - Autobusowy 1754 🚳
18:14 35
Orląt Lwowskich II 1722 → Os. Na Stoku 1827 🚳
17:41 46
Os. Świętokrzyskie 1724 → Os. Ślichowice 1755 🚳
17:37 13
Kolberga 1724 → Kampus UJK 1751 🚳
17:47 25
Targi Kielce 1725 → Bukówka 1804 🚳
17:29 43
Dworzec - Autobusowy 1725 → Skorzeszyce 1816 🚳
17:44 25
Bukówka 1727 → Targi Kielce 1806 🚳
17:43 46
Os. Ślichowice 1729 → Os. Świętokrzyskie 1801 🚳
17:46 13
Kampus UJK 1729 → Kolberga 1758 🚳
17:53 26
Cedzyna - zalew 1731 → Os. Ślichowice 1814 🚳
18:11 36
Areszt Śledczy 1734 → Areszt Śledczy 1831 🚳
17:56 46
Os. Świętokrzyskie 1739 → Os. Ślichowice 1810 🚳
18:39 35
Orląt Lwowskich II 1742 → Os. Na Stoku 1852 🚳
17:49 38
Dworzec - Autobusowy 1743 → Wola Kopcowa pętla 1810 🚳
18:00 102
Os. Świętokrzyskie 1743 → Kruszelnickiego 1830 🚳
18:00 35
Orląt Lwowskich II 1745 → Kołłątaja 1820 🚳
18:37 10
Ciekoty - Żeromszczyzna 1753 → Dworzec - Autobusowy 1840 🚳
18:11 46
Os. Świętokrzyskie 1754 → Os. Ślichowice 1825 🚳
18:10 35
Orląt Lwowskich II 1755 → Jagiellońska MPK 1820 🚳
18:19 14
Zagórska 1758 → Dworzec - Autobusowy 1822 🚳
18:13 46
Os. Ślichowice 1759 → Os. Świętokrzyskie 1829 🚳
18
18:13 13
Kolberga 1800 → Kampus UJK 1825 🚳
18:22 21
Kruszelnickiego 1802 → Zagórze 1837 🚳
18:20 13
Kampus UJK 1805 → Kolberga 1830 🚳
18:59 35
Orląt Lwowskich II 1807 → Os. Na Stoku 1912 🚳
18:29 25
Bukówka 1813 → Targi Kielce 1851 🚳
18:18 10
Dworzec - Autobusowy 1813 → Ciekoty - Żeromszczyzna 1859 🚳
18:29 46
Os. Świętokrzyskie 1813 → Os. Ślichowice 1843 🚳
18:28 103
Na Stadion 1813 → Olszewskiego I 1856 🚳
18:28 46
Os. Ślichowice 1814 → Os. Świętokrzyskie 1844 🚳
18:26 14
Dworzec - Autobusowy 1821 → Zagórska 1844 🚳
18:55 47
Krajno 1822 → Dworzec - Autobusowy 1858 🚳
18:45 26
Os. Ślichowice 1824 → Cedzyna - zalew 1905 🚳
18:51 25
Targi Kielce 1828 → Bukówka 1909 🚳
18:52 38
Wola Kopcowa - Świętokrzyska II 1832 → Dworzec - Autobusowy 1855 🚳
18:44 13
Kolberga 1832 → Żniwna 1855 🚳
18:51 21
Zagórze 1837 → Kruszelnickiego 1910 🚳
18:53 46
Os. Świętokrzyskie 1837 → Os. Ślichowice 1907 🚳
19:26 35
Orląt Lwowskich II 1838 → Os. Na Stoku 1939 🚳
18:52 13
Kampus UJK 1838 → Kolberga 1902 🚳
19:19 36
Areszt Śledczy 1842 → Areszt Śledczy 1936 🚳
18:50 47
Dworzec - Autobusowy 1845 → Cedzyna - cmentarz 1901 🚳
19:32 Z11
Borków 1847 → Dworzec - Autobusowy 1935 🚳
19:03 46
Os. Ślichowice 1849 → Os. Świętokrzyskie 1919 🚳
19:22 102
Kruszelnickiego 1854 → Os. Świętokrzyskie 1942 🚳
19:00 38
Dworzec - Autobusowy 1855 → Mąchocice Kapitulne - Dolna 1928 🚳
19:39 43
Skorzeszyce 1858 → Dworzec - Autobusowy 1942 🚳
19
19:17 46
Os. Świętokrzyskie 1901 → Os. Ślichowice 1931 🚳
19:50 35
Orląt Lwowskich II 1902 → Os. Na Stoku 2003 🚳
19:19 103
Na Stadion 1904 → Olszewskiego I 1947 🚳
19:27 14
Zagórska 1906 → Dworzec - Autobusowy 1930 🚳
19:28 25
Targi Kielce 1907 → Bukówka 1945 🚳
19:19 13
Kolberga 1907 → Żniwna 1930 🚳
19:26 25
Bukówka 1910 → Żytnia 1930 🚳
19:23 13
Żniwna 1911 → Kolberga 1933 🚳
19:28 46
Os. Ślichowice 1914 → Os. Świętokrzyskie 1944 🚳
19:18 Z11
Dworzec - Autobusowy 1914 → Borków 2014 🚳
19:30 47
Cedzyna - cmentarz 1917 → Dworzec - Autobusowy 1933 🚳
19:37 26
Cedzyna - zalew 1918 → Os. Ślichowice 1958 🚳
19:24 14
Dworzec - Autobusowy 1919 → Zagórska 1942 🚳
19:43 21
Kruszelnickiego 1924 → Zagórze 1958 🚳
19:28 43
Dworzec - Autobusowy 1924 → Skorzeszyce 2007 🚳
20:18 35
Orląt Lwowskich II 1929 → Os. Na Stoku 2031 🚳
19:53 46
Os. Świętokrzyskie 1937 → Os. Ślichowice 2007 🚳
20:11 36
Areszt Śledczy 1939 → Areszt Śledczy 2028 🚳
19:51 13
Żniwna 1939 → Kolberga 2001 🚳
19:45 47
Dworzec - Autobusowy 1940 → Krajno 2018 🚳
19:58 46
Os. Ślichowice 1944 → Os. Świętokrzyskie 2014 🚳
20:01 25
Bukówka 1945 → Targi Kielce 2023 🚳
20:00 13
Kolberga 1948 → Żniwna 2011 🚳
20:07 103
Na Stadion 1952 → Olszewskiego I 2035 🚳
20:11 102
Os. Świętokrzyskie 1953 → Kruszelnickiego 2041 🚳
20:25 38
Mąchocice Kapitulne - Dolna 1958 → Dworzec - Autobusowy 2028 🚳
20:48 35
Orląt Lwowskich II 1959 → Os. Na Stoku 2101 🚳
20
20:44 10
Ciekoty - Żeromszczyzna 2000 → Dworzec - Autobusowy 2047 🚳
20:18 46
Os. Świętokrzyskie 2002 → Os. Ślichowice 2032 🚳
20:24 14
Zagórska 2003 → Dworzec - Autobusowy 2027 🚳
20:27 21
Zagórze 2013 → Kruszelnickiego 2046 🚳
20:28 46
Os. Ślichowice 2014 → Os. Świętokrzyskie 2044 🚳
20:21 14
Dworzec - Autobusowy 2016 → Niestachów 2047 🚳
20:28 13
Kolberga 2016 → Żniwna 2039 🚳
20:24 10
Dworzec - Autobusowy 2019 → Ciekoty - Żeromszczyzna 2102 🚳
20:31 13
Żniwna 2019 → Kolberga 2041 🚳
20:26 38
Dworzec - Autobusowy 2021 → Wola Kopcowa pętla 2047 🚳
20:42 46
Os. Świętokrzyskie 2026 → Os. Ślichowice 2056 🚳
21:19 35
Orląt Lwowskich II 2027 → Os. Na Stoku 2132 🚳
20:53 46
Os. Ślichowice 2039 → Os. Świętokrzyskie 2109 🚳
21:02 25
Targi Kielce 2040 → Bukówka 2119 🚳
21:15 36
Areszt Śledczy 2043 → Areszt Śledczy 2132 🚳
20:58 103
Na Stadion 2043 → Olszewskiego I 2126 🚳
21:00 13
Żniwna 2048 → Kolberga 2110 🚳
21:31 43
Skorzeszyce 2050 → Dworzec - Autobusowy 2134 🚳
21:44 35
Orląt Lwowskich II 2052 → Os. Na Stoku 2157 🚳
21:08 46
Os. Świętokrzyskie 2052 → Os. Ślichowice 2122 🚳
21:29 47
Krajno 2056 → Dworzec - Autobusowy 2132 🚳
21:18 21
Kruszelnickiego 2059 → Zagórze 2133 🚳
21
21:18 46
Os. Ślichowice 2104 → Os. Świętokrzyskie 2134 🚳
21:50 Z11
Borków 2105 → Dworzec - Autobusowy 2153 🚳
21:28 38
Wola Kopcowa - Świętokrzyska II 2108 → Dworzec - Autobusowy 2131 🚳
21:27 13
Kolberga 2115 → Żniwna 2138 🚳
22:09 35
Orląt Lwowskich II 2117 → Os. Na Stoku 2222 🚳
21:33 46
Os. Świętokrzyskie 2117 → Os. Ślichowice 2147 🚳
21:49 14
Niestachów 2118 → Dworzec - Autobusowy 2152 🚳
21:31 38
Dworzec - Autobusowy 2126 → Wola Kopcowa pętla 2152 🚳
21:47 36
Areszt Śledczy 2129 → Os. Chęcińskie 2152 🚳
21:43 46
Os. Ślichowice 2129 → Os. Świętokrzyskie 2159 🚳
21:48 25
Bukówka 2131 → Targi Kielce 2209 🚳
21:48 21
Zagórze 2134 → Kruszelnickiego 2207 🚳
21:38 43
Dworzec - Autobusowy 2134 → Skorzeszyce 2217 🚳
21:55 103
Na Stadion 2140 → Olszewskiego I 2223 🚳
22:34 35
Orląt Lwowskich II 2142 → Os. Na Stoku 2247 🚳
21:58 46
Os. Świętokrzyskie 2142 → Os. Ślichowice 2212 🚳
22:23 10
Ciekoty - Żeromszczyzna 2143 → Dworzec - Autobusowy 2226 🚳
21:59 13
Żniwna 2147 → Kolberga 2209 🚳
22:08 46
Os. Ślichowice 2154 → Os. Świętokrzyskie 2224 🚳
22
22:59 35
Orląt Lwowskich II 2207 → Os. Na Stoku 2312 🚳
22:23 46
Os. Świętokrzyskie 2207 → Os. Ślichowice 2237 🚳
22:13 10
Dworzec - Autobusowy 2208 → Ciekoty - Żeromszczyzna 2251 🚳
22:32 38
Wola Kopcowa - Świętokrzyska II 2212 → Dworzec - Autobusowy 2235 🚳
22:26 13
Kolberga 2214 → Żniwna 2237 🚳
22:36 21
Kruszelnickiego 2217 → Zagórze 2251 🚳
22:33 46
Os. Ślichowice 2219 → Os. Świętokrzyskie 2249 🚳
22:46 103
Na Stadion 2231 → Olszewskiego I 2314 🚳
23:24 35
Orląt Lwowskich II 2232 → Os. Na Stoku 2337 🚳
22:48 46
Os. Świętokrzyskie 2232 → Os. Ślichowice 2302 🚳
23:00 25
Targi Kielce 2239 → Bukówka 2318 🚳
22:58 46
Os. Ślichowice 2244 → Os. Świętokrzyskie 2314 🚳
23:00 35
Orląt Lwowskich II 2245 → Kołłątaja 2320 🚳
22:58 13
Żniwna 2246 → Kolberga 2308 🚳
23:05 21
Zagórze 2251 → Kruszelnickiego 2324 🚳
23:49 35
Orląt Lwowskich II 2257 → Os. Na Stoku 002 🚳
23:13 46
Os. Świętokrzyskie 2257 → Os. Ślichowice 2327 🚳
23
23:41 43
Skorzeszyce 2300 → Czarnowska - Dworzec Autobusowy 2343 🚳
23:23 46
Os. Ślichowice 2309 → Os. Świętokrzyskie 2339 🚳
23:25 35
Orląt Lwowskich II 2310 → Kołłątaja 2345 🚳
23:25 13
Kolberga 2313 → Żniwna 2336 🚳
23:29 25
Bukówka 2314 → Żytnia 2333 🚳
23:38 46
Os. Świętokrzyskie 2322 → Os. Ślichowice 2352 🚳
23:45 35
Orląt Lwowskich II 2330 → Kołłątaja 005 🚳
0:16 10
Ciekoty - Żeromszczyzna 2336 → Czarnowska - Dworzec Autobusowy 018 🚳
23:57 13
Żniwna 2345 → Kolberga 007 🚳
0:03 46
Os. Świętokrzyskie 2347 → Grunwaldzka - Mielczarskiego 008 🚳
Razem 559 pozycji

32 relacje z tego przystanku