MZK.PLLublin
Serwis MZK.PL sponsorowany jest przez kapitalne programy Pakietu JZK® Firma 365.
Masz firmę? Mamy program dla Twojej firmy.
Przetestuj JZK® Firma 365.
 wtorek, 5 XIIśroda, 6 XIIczwartek, 7 XIIpiątek, 8 XII 

Odjazdy komunikacji miejskiej z przystanku Paganiniego

rozkład jazdy obowiązuje 2023-12-05

04
4:56 23
Felin 436 → Elizówka - giełda 510
4:59 29
Choiny 446 → Inżynierska 526
5:01 23
Kupiecka IKEA 446 → Felin Spiessa 530
5:08 34
Koncertowa 459 → Dworzec Gł. PKP 536
05
5:13 44
Choiny 502 → Os. Widok 534
5:31 29
Inżynierska 506 → Choiny 545
5:18 23
Dożynkowa 506 → Felin Spiessa 550
5:25 44
Os. Widok 507 → Kawka - las 600
5:24 29
Choiny 511 → Inżynierska 551
5:34 34
Dworzec Gł. PKP 512 → Koncertowa 543
5:39 23
Felin 517 → Kupiecka IKEA 555
5:32 34
Koncertowa 523 → Dworzec Gł. PKP 600
5:34 12
Koncertowa 525 → Stasin 613
5:44 23
Elizówka - giełda 526 → Felin Spiessa 616
5:45 29
Choiny 532 → Inżynierska 612
5:56 74
Rudnik - kościół 532 → Zesłańców Sybiru 607
6:05 12
Konopnica - las 533 → Koncertowa 614
5:58 29
Herberta 534 → Choiny 612
5:58 34
Dworzec Gł. PKP 534 → Koncertowa 607
5:46 44
Choiny 534 → Os. Widok 607
5:52 34
Koncertowa 543 → Dworzec Gł. PKP 621
6:08 44
Os. Widok 550 → Kawka - las 643
6:18 34
Dworzec Gł. PKP 554 → Koncertowa 627
6:22 29
Inżynierska 555 → Choiny 636
6:06 74
Zesłańców Sybiru 558 → Rudnik 625
06
6:13 29
Choiny 600 → Inżynierska 641
6:17 23
Kupiecka IKEA 600 → Felin Spiessa 649
6:28 23
Felin Spiessa 600 → Kupiecka IKEA 644
6:24 74
Rudnik 602 → Zesłańców Sybiru 635
6:14 34
Koncertowa 604 → Dworzec Gł. PKP 643
6:16 44
Choiny 604 → Os. Widok 637
6:38 34
Dworzec Gł. PKP 614 → Koncertowa 647
6:42 29
Inżynierska 615 → Choiny 656
6:38 44
Os. Widok 620 → Choiny 650
6:39 23
Kupiecka IKEA 621 → Felin Spiessa 712
6:37 29
Choiny 623 → Inżynierska 708
6:34 12
Koncertowa 624 → Konopnica - las 707
6:36 34
Koncertowa 626 → Dworzec Gł. PKP 706
6:36 74
Zesłańców Sybiru 628 → Rudnik 657
7:02 74
Ciecierzyn - Żulin 628 → Zesłańców Sybiru 714
7:09 44
Kawka - las 629 → Os. Widok 731
6:59 34
Dworzec Gł. PKP 634 → Koncertowa 710
7:03 29
Inżynierska 635 → Choiny 717
7:09 23
Felin Spiessa 638 → Elizówka - giełda 725
6:50 12
Koncertowa 640 → Stasin 732
6:58 29
Choiny 644 → Inżynierska 731
7:11 74
Rudnik 647 → Zesłańców Sybiru 723
6:58 34
Koncertowa 648 → Dworzec Gł. PKP 731
7:08 23
Kupiecka IKEA 650 → Felin Spiessa 743
7:23 34
Dworzec Gł. PKP 656 → Koncertowa 734
7:28 29
Inżynierska 657 → Choiny 743
7:19 44
Os. Widok 657 → Choiny 733
7:08 74
Zesłańców Sybiru 659 → Rudnik 730
07
7:16 44
Choiny 701 → Os. Widok 742
7:18 29
Choiny 704 → Inżynierska 752
7:39 74
Rudnik - kościół 710 → Zesłańców Sybiru 753
7:23 34
Koncertowa 712 → Dworzec Gł. PKP 756
7:58 12
Stasin 712 → Koncertowa 809
7:49 23
Felin Spiessa 715 → Elizówka - giełda 806
7:45 34
Dworzec Gł. PKP 717 → Koncertowa 756
7:30 74
Zesłańców Sybiru 719 → Ciecierzyn - Żulin 802
7:54 29
Inżynierska 720 → Choiny 809
7:43 23
Elizówka - giełda 722 → Felin Spiessa 818
7:40 29
Choiny 725 → Inżynierska 814
7:55 44
Os. Widok 729 → Choiny 809
7:43 34
Koncertowa 732 → Dworzec Gł. PKP 816
8:18 44
Kawka - las 732 → Os. Widok 844
8:01 74
Rudnik - kościół 732 → Zesłańców Sybiru 815
8:05 34
Dworzec Gł. PKP 737 → Koncertowa 816
8:15 29
Inżynierska 740 → Choiny 830
7:55 12
Koncertowa 744 → Konopnica - las 835
8:01 29
Choiny 746 → Herberta 832
7:57 74
Zesłańców Sybiru 746 → Rudnik 819
8:24 23
Felin Spiessa 749 → Kupiecka IKEA 842
8:03 34
Koncertowa 752 → Dworzec Gł. PKP 836
8:19 74
Rudnik 752 → Zesłańców Sybiru 833
8:25 34
Dworzec Gł. PKP 757 → Koncertowa 836
08
8:35 29
Inżynierska 800 → Choiny 850
8:18 44
Choiny 802 → Os. Widok 844
8:29 44
Os. Widok 803 → Choiny 843
8:21 29
Choiny 806 → Herberta 853
8:17 74
Zesłańców Sybiru 806 → Rudnik 839
8:29 23
Elizówka - giełda 808 → Felin Uniwersytet 901
8:23 34
Koncertowa 812 → Dworzec Gł. PKP 856
8:41 74
Rudnik - kościół 812 → Zesłańców Sybiru 855
9:02 12
Stasin 815 → Koncertowa 913
8:45 34
Dworzec Gł. PKP 817 → Koncertowa 856
8:52 23
Felin Spiessa 818 → Kupiecka IKEA 910
8:54 29
Inżynierska 820 → Choiny 908
8:39 29
Choiny 825 → Herberta 910
8:37 74
Zesłańców Sybiru 826 → Rudnik 859
8:42 34
Koncertowa 831 → Dworzec Gł. PKP 915
9:09 74
Ciecierzyn - Żulin 832 → Zesłańców Sybiru 922
8:59 44
Os. Widok 833 → Choiny 912
8:52 23
Kupiecka IKEA 834 → Felin 920
9:03 34
Dworzec Gł. PKP 836 → Koncertowa 914
9:11 29
Inżynierska 839 → Choiny 925
8:56 44
Choiny 842 → Os. Widok 921
8:59 29
Choiny 845 → Herberta 930
8:57 74
Zesłańców Sybiru 846 → Rudnik 919
8:59 12
Koncertowa 848 → Konopnica - las 935
9:22 23
Felin Spiessa 850 → Kupiecka IKEA 940
9:03 34
Koncertowa 852 → Dworzec Gł. PKP 936
9:20 74
Rudnik 855 → Zesłańców Sybiru 933
9:26 29
Herberta 857 → Choiny 940
9:23 34
Dworzec Gł. PKP 857 → Koncertowa 934
09
9:28 44
Os. Widok 904 → Choiny 941
9:17 74
Zesłańców Sybiru 906 → Rudnik 939
9:25 44
Choiny 911 → Os. Widok 950
9:48 12
Konopnica - las 914 → Koncertowa 959
9:40 74
Rudnik 915 → Zesłańców Sybiru 953
9:46 29
Herberta 917 → Choiny 1000
9:41 23
Kupiecka IKEA 923 → Felin Uniwersytet 1012
9:39 29
Choiny 925 → Herberta 1010
9:42 74
Zesłańców Sybiru 931 → Rudnik 1004
9:43 34
Koncertowa 932 → Dworzec Gł. PKP 1016
10:02 23
Felin Uniwersytet 933 → Kupiecka IKEA 1020
10:00 74
Rudnik 935 → Zesłańców Sybiru 1013
10:03 34
Dworzec Gł. PKP 937 → Koncertowa 1014
9:56 44
Choiny 942 → Os. Widok 1021
10:15 44
Os. Widok 951 → Choiny 1028
10:02 12
Koncertowa 951 → Stasin 1045
10:25 29
Herberta 956 → Choiny 1039
10
10:12 74
Zesłańców Sybiru 1001 → Rudnik 1034
10:19 29
Choiny 1005 → Herberta 1050
10:32 74
Rudnik - kościół 1005 → Zesłańców Sybiru 1045
10:23 34
Koncertowa 1012 → Dworzec Gł. PKP 1056
10:48 12
Konopnica - las 1014 → Koncertowa 1059
10:43 34
Dworzec Gł. PKP 1017 → Koncertowa 1054
10:41 23
Kupiecka IKEA 1023 → Felin Uniwersytet 1112
10:42 74
Zesłańców Sybiru 1031 → Rudnik 1104
10:46 44
Choiny 1032 → Os. Widok 1111
11:02 23
Felin Uniwersytet 1033 → Kupiecka IKEA 1120
11:00 74
Rudnik 1035 → Zesłańców Sybiru 1113
11:05 29
Herberta 1036 → Choiny 1119
10:59 29
Choiny 1045 → Herberta 1130
11:15 44
Os. Widok 1051 → Choiny 1128
11:02 12
Koncertowa 1051 → Konopnica - las 1138
11:03 34
Koncertowa 1052 → Dworzec Gł. PKP 1136
11:23 34
Dworzec Gł. PKP 1057 → Koncertowa 1134
11
11:25 74
Rudnik 1100 → Zesłańców Sybiru 1138
11:12 74
Zesłańców Sybiru 1101 → Rudnik 1134
11:45 29
Herberta 1116 → Choiny 1159
11:41 23
Kupiecka IKEA 1123 → Felin Uniwersytet 1212
12:05 12
Stasin 1124 → Koncertowa 1216
11:39 29
Choiny 1125 → Herberta 1210
11:39 74
Zesłańców Sybiru 1128 → Ciecierzyn - Żulin 1211
11:43 34
Koncertowa 1132 → Dworzec Gł. PKP 1216
11:46 44
Choiny 1132 → Os. Widok 1211
12:02 23
Felin Uniwersytet 1133 → Kupiecka IKEA 1220
12:00 74
Rudnik 1135 → Zesłańców Sybiru 1213
12:03 34
Dworzec Gł. PKP 1137 → Koncertowa 1214
12:15 44
Os. Widok 1151 → Choiny 1228
12:25 29
Herberta 1156 → Choiny 1239
12
12:12 12
Koncertowa 1201 → Konopnica - las 1248
12:19 29
Choiny 1205 → Inżynierska 1253
12:32 74
Rudnik - kościół 1205 → Zesłańców Sybiru 1245
12:21 74
Zesłańców Sybiru 1210 → Rudnik 1243
12:23 34
Koncertowa 1212 → Dworzec Gł. PKP 1256
12:43 34
Dworzec Gł. PKP 1217 → Koncertowa 1254
12:43 23
Kupiecka IKEA 1225 → Felin Uniwersytet 1314
13:03 12
Konopnica - las 1229 → Koncertowa 1314
12:45 44
Choiny 1231 → Os. Widok 1310
12:42 74
Zesłańców Sybiru 1231 → Rudnik 1304
13:02 23
Felin Uniwersytet 1233 → Elizówka - giełda 1319
13:05 29
Herberta 1236 → Choiny 1319
13:13 74
Ciecierzyn - Żulin 1238 → Zesłańców Sybiru 1326
12:58 29
Choiny 1244 → Herberta 1329
13:15 44
Os. Widok 1251 → Choiny 1328
13:02 74
Zesłańców Sybiru 1251 → Rudnik 1324
13:03 34
Koncertowa 1252 → Dworzec Gł. PKP 1336
13:23 34
Dworzec Gł. PKP 1257 → Koncertowa 1334
13:17 23
Kupiecka IKEA 1259 → Felin Spiessa 1351
13
13:12 12
Koncertowa 1301 → Stasin 1355
13:18 29
Choiny 1304 → Inżynierska 1352
13:38 74
Rudnik 1313 → Zesłańców Sybiru 1351
13:45 29
Herberta 1316 → Choiny 1359
13:31 74
Zesłańców Sybiru 1320 → Rudnik 1353
13:38 29
Choiny 1324 → Inżynierska 1412
13:49 23
Elizówka - giełda 1329 → Felin Spiessa 1423
13:43 34
Koncertowa 1332 → Dworzec Gł. PKP 1416
14:08 12
Konopnica - las 1334 → Koncertowa 1419
13:49 44
Choiny 1335 → Os. Widok 1414
14:02 74
Rudnik - kościół 1335 → Zesłańców Sybiru 1415
14:09 29
Inżynierska 1337 → Choiny 1423
14:03 34
Dworzec Gł. PKP 1337 → Koncertowa 1414
13:51 74
Zesłańców Sybiru 1340 → Rudnik 1413
13:58 29
Choiny 1344 → Inżynierska 1432
14:14 23
Felin Uniwersytet 1345 → Kupiecka IKEA 1432
14:15 44
Os. Widok 1351 → Choiny 1428
14:03 34
Koncertowa 1352 → Dworzec Gł. PKP 1437
14:26 29
Herberta 1357 → Choiny 1440
14
14:14 44
Choiny 1400 → Os. Widok 1439
14:25 74
Rudnik 1400 → Zesłańców Sybiru 1438
14:20 23
Kupiecka IKEA 1402 → Felin Spiessa 1455
14:14 74
Zesłańców Sybiru 1403 → Rudnik 1436
14:18 29
Choiny 1404 → Inżynierska 1453
14:22 12
Koncertowa 1411 → Konopnica - las 1500
14:23 34
Koncertowa 1412 → Dworzec Gł. PKP 1457
14:43 34
Dworzec Gł. PKP 1416 → Koncertowa 1454
14:52 23
Felin Spiessa 1419 → Kupiecka IKEA 1510
14:31 74
Zesłańców Sybiru 1420 → Rudnik 1453
14:47 74
Rudnik - kościół 1420 → Zesłańców Sybiru 1500
14:55 29
Inżynierska 1421 → Choiny 1509
14:38 29
Choiny 1424 → Inżynierska 1513
14:43 34
Koncertowa 1432 → Dworzec Gł. PKP 1517
14:50 23
Kupiecka IKEA 1432 → Felin Spiessa 1525
14:58 44
Os. Widok 1434 → Choiny 1511
15:03 34
Dworzec Gł. PKP 1436 → Koncertowa 1514
14:51 44
Choiny 1437 → Os. Widok 1516
15:20 12
Stasin 1438 → Koncertowa 1531
14:51 74
Zesłańców Sybiru 1440 → Rudnik 1513
15:05 74
Rudnik 1440 → Zesłańców Sybiru 1518
15:15 29
Inżynierska 1441 → Choiny 1529
14:58 29
Choiny 1444 → Inżynierska 1534
15:03 34
Koncertowa 1452 → Dworzec Gł. PKP 1539
15:26 23
Felin Spiessa 1452 → Elizówka - giełda 1543
15:23 34
Dworzec Gł. PKP 1456 → Koncertowa 1534
15
15:11 74
Zesłańców Sybiru 1500 → Rudnik 1533
15:25 74
Rudnik 1500 → Zesłańców Sybiru 1539
15:35 29
Inżynierska 1501 → Choiny 1551
15:20 23
Kupiecka IKEA 1502 → Felin Uniwersytet 1555
15:18 29
Choiny 1504 → Inżynierska 1555
15:30 44
Os. Widok 1505 → Choiny 1545
15:17 12
Koncertowa 1506 → Stasin 1606
15:23 44
Choiny 1509 → Os. Widok 1551
15:22 34
Koncertowa 1511 → Dworzec Gł. PKP 1559
15:45 34
Dworzec Gł. PKP 1517 → Koncertowa 1556
15:47 74
Rudnik - kościół 1520 → Zesłańców Sybiru 1601
15:37 74
Zesłańców Sybiru 1523 → Rudnik 1559
15:40 29
Choiny 1525 → Inżynierska 1617
16:05 29
Inżynierska 1526 → Choiny 1621
16:04 23
Felin Spiessa 1526 → Elizówka - giełda 1622
15:42 34
Koncertowa 1531 → Dworzec Gł. PKP 1619
15:58 23
Elizówka - giełda 1537 → Felin Spiessa 1636
16:16 12
Konopnica - las 1538 → Koncertowa 1627
16:09 34
Dworzec Gł. PKP 1539 → Koncertowa 1620
16:05 74
Rudnik 1540 → Zesłańców Sybiru 1619
16:07 44
Os. Widok 1541 → Kawka - las 1650
15:57 74
Zesłańców Sybiru 1543 → Rudnik 1619
16:00 44
Choiny 1545 → Os. Widok 1628
16:02 29
Choiny 1547 → Inżynierska 1639
16:27 29
Inżynierska 1547 → Choiny 1643
16:02 34
Koncertowa 1551 → Dworzec Gł. PKP 1639
16:31 23
Felin Spiessa 1553 → Elizówka - giełda 1649
16:29 34
Dworzec Gł. PKP 1559 → Koncertowa 1640
16
16:25 74
Rudnik 1600 → Zesłańców Sybiru 1639
16:17 74
Zesłańców Sybiru 1603 → Rudnik 1639
16:47 29
Inżynierska 1607 → Choiny 1703
16:26 29
Choiny 1611 → Herberta 1659
16:22 34
Koncertowa 1611 → Dworzec Gł. PKP 1659
16:22 12
Koncertowa 1611 → Stasin 1711
16:32 23
Elizówka - giełda 1611 → Felin Uniwersytet 1707
16:40 44
Os. Widok 1614 → Choiny 1655
16:49 34
Dworzec Gł. PKP 1619 → Koncertowa 1700
16:47 74
Rudnik - kościół 1620 → Zesłańców Sybiru 1701
16:37 74
Zesłańców Sybiru 1623 → Ciecierzyn - Żulin 1709
16:58 23
Felin Uniwersytet 1623 → Kupiecka IKEA 1717
17:08 29
Inżynierska 1628 → Choiny 1722
16:46 29
Choiny 1631 → Herberta 1718
16:42 34
Koncertowa 1631 → Dworzec Gł. PKP 1716
16:51 44
Choiny 1636 → Os. Widok 1718
17:09 34
Dworzec Gł. PKP 1639 → Koncertowa 1720
17:05 74
Rudnik 1640 → Zesłańców Sybiru 1719
16:57 74
Zesłańców Sybiru 1643 → Rudnik 1719
17:20 29
Inżynierska 1644 → Choiny 1734
17:05 23
Elizówka - giełda 1645 → Felin Uniwersytet 1739
17:04 29
Choiny 1650 → Herberta 1735
17:40 12
Stasin 1655 → Koncertowa 1751
17:07 34
Koncertowa 1656 → Dworzec Gł. PKP 1739
17:22 44
Os. Widok 1656 → Kawka - las 1801
17:27 34
Dworzec Gł. PKP 1658 → Koncertowa 1738
17
17:37 23
Felin Spiessa 1703 → Kupiecka IKEA 1755
17:38 29
Inżynierska 1704 → Choiny 1752
17:30 74
Rudnik 1705 → Zesłańców Sybiru 1742
17:20 74
Zesłańców Sybiru 1707 → Rudnik 1742
17:23 29
Choiny 1709 → Inżynierska 1755
17:29 23
Kupiecka IKEA 1711 → Felin Uniwersytet 1800
17:50 29
Herberta 1721 → Choiny 1804
17:31 12
Koncertowa 1721 → Stasin 1814
18:03 44
Kawka - las 1723 → Os. Widok 1827
17:35 34
Koncertowa 1725 → Dworzec Gł. PKP 1806
17:55 34
Dworzec Gł. PKP 1727 → Koncertowa 1806
17:41 74
Zesłańców Sybiru 1730 → Rudnik 1803
18:02 23
Felin Uniwersytet 1733 → Kupiecka IKEA 1820
18:00 74
Rudnik 1735 → Zesłańców Sybiru 1812
17:50 29
Choiny 1736 → Herberta 1820
18:06 29
Herberta 1739 → Choiny 1820
18:03 44
Os. Widok 1739 → Choiny 1816
18:05 34
Koncertowa 1755 → Dworzec Gł. PKP 1836
18:23 34
Dworzec Gł. PKP 1756 → Koncertowa 1834
18:39 12
Stasin 1757 → Koncertowa 1850
18
18:35 74
Ciecierzyn - Żulin 1800 → Zesłańców Sybiru 1846
18:12 74
Zesłańców Sybiru 1801 → Rudnik 1834
18:31 29
Herberta 1805 → Choiny 1845
18:20 29
Choiny 1806 → Herberta 1848
18:34 23
Kupiecka IKEA 1816 → Felin Spiessa 1907
19:01 44
Kawka - las 1822 → Os. Widok 1923
18:46 44
Os. Widok 1823 → Choiny 1858
18:35 34
Koncertowa 1825 → Dworzec Gł. PKP 1906
18:49 34
Dworzec Gł. PKP 1825 → Koncertowa 1900
18:35 12
Koncertowa 1825 → Konopnica - las 1910
18:36 74
Zesłańców Sybiru 1828 → Rudnik 1858
18:53 74
Rudnik 1829 → Zesłańców Sybiru 1904
18:58 23
Felin Uniwersytet 1831 → Kupiecka IKEA 1915
18:48 29
Choiny 1835 → Herberta 1916
19:05 29
Inżynierska 1836 → Choiny 1919
19:30 12
Stasin 1850 → Koncertowa 1941
19:19 34
Dworzec Gł. PKP 1855 → Koncertowa 1930
19:05 34
Koncertowa 1855 → Dworzec Gł. PKP 1936
19:25 74
Rudnik - kościół 1859 → Zesłańców Sybiru 1936
19
19:11 74
Zesłańców Sybiru 1903 → Rudnik 1933
19:18 29
Choiny 1905 → Herberta 1946
19:32 29
Herberta 1906 → Choiny 1946
19:34 23
Kupiecka IKEA 1916 → Felin Uniwersytet 2004
19:35 44
Choiny 1922 → Os. Widok 1957
19:46 44
Os. Widok 1923 → Choiny 1958
19:35 34
Koncertowa 1925 → Dworzec Gł. PKP 2006
19:49 34
Dworzec Gł. PKP 1925 → Koncertowa 2000
19:37 12
Koncertowa 1927 → Stasin 2019
19:36 74
Zesłańców Sybiru 1928 → Rudnik 1958
19:53 74
Rudnik 1929 → Zesłańców Sybiru 2004
19:48 29
Choiny 1935 → Herberta 2016
20:02 29
Herberta 1936 → Choiny 2016
20:09 23
Felin Spiessa 1939 → Elizówka - giełda 2025
20:12 12
Konopnica - las 1939 → Koncertowa 2023
20:05 34
Koncertowa 1955 → Dworzec Gł. PKP 2034
20:19 34
Dworzec Gł. PKP 1955 → Koncertowa 2030
20:06 74
Zesłańców Sybiru 1958 → Rudnik 2027
20:25 74
Rudnik - kościół 1959 → Zesłańców Sybiru 2036
20
20:18 29
Choiny 2005 → Herberta 2043
20:32 29
Herberta 2006 → Choiny 2046
20:37 23
Elizówka - giełda 2019 → Felin Uniwersytet 2106
20:38 44
Os. Widok 2019 → Choiny 2050
20:28 12
Koncertowa 2019 → Konopnica - las 2101
20:34 44
Choiny 2022 → Os. Widok 2055
20:33 34
Koncertowa 2024 → Dworzec Gł. PKP 2101
20:49 34
Dworzec Gł. PKP 2025 → Koncertowa 2059
20:49 74
Rudnik 2027 → Zesłańców Sybiru 2100
20:36 74
Zesłańców Sybiru 2028 → Rudnik 2057
20:54 23
Felin Uniwersytet 2029 → Kupiecka IKEA 2111
20:58 29
Herberta 2034 → Choiny 2112
20:48 29
Choiny 2035 → Herberta 2113
21:31 12
Stasin 2052 → Koncertowa 2141
21:03 34
Koncertowa 2054 → Dworzec Gł. PKP 2131
21:19 34
Dworzec Gł. PKP 2055 → Koncertowa 2129
21:19 74
Rudnik 2057 → Zesłańców Sybiru 2130
21:06 74
Zesłańców Sybiru 2058 → Rudnik 2127
21
21:28 29
Herberta 2104 → Choiny 2142
21:18 29
Choiny 2105 → Herberta 2143
21:29 23
Kupiecka IKEA 2112 → Felin Spiessa 2201
21:38 44
Os. Widok 2119 → Choiny 2150
21:34 44
Choiny 2122 → Os. Widok 2155
21:33 34
Koncertowa 2124 → Dworzec Gł. PKP 2201
21:49 34
Dworzec Gł. PKP 2125 → Koncertowa 2159
21:39 29
Choiny 2126 → Inżynierska 2206
21:49 74
Rudnik 2127 → Zesłańców Sybiru 2200
21:54 23
Felin Uniwersytet 2129 → Kupiecka IKEA 2211
22:04 12
Konopnica - las 2132 → Koncertowa 2214
21:58 29
Herberta 2134 → Choiny 2212
21:46 74
Zesłańców Sybiru 2138 → Ciecierzyn - Żulin 2217
22:13 34
Dworzec Gł. PKP 2149 → Koncertowa 2223
22:03 34
Koncertowa 2154 → Dworzec Gł. PKP 2231
22:09 44
Choiny 2157 → Os. Widok 2230
22
22:28 29
Herberta 2204 → Choiny 2242
22:18 29
Choiny 2205 → Herberta 2243
22:29 74
Rudnik 2207 → Zesłańców Sybiru 2240
22:16 12
Koncertowa 2207 → Konopnica - las 2249
22:16 74
Zesłańców Sybiru 2208 → Rudnik 2237
22:36 44
Os. Widok 2217 → Choiny 2248
22:33 34
Koncertowa 2224 → Dworzec Gł. PKP 2301
22:40 29
Choiny 2227 → Herberta 2305
22:52 34
Dworzec Gł. PKP 2228 → Koncertowa 2302
22:49 23
Kupiecka IKEA 2232 → Felin Uniwersytet 2318
22:41 74
Zesłańców Sybiru 2233 → Rudnik 2302
23:04 29
Inżynierska 2237 → Choiny 2318
23:04 44
Os. Widok 2245 → Choiny 2316
22:58 44
Choiny 2246 → Os. Widok 2318
23:18 74
Ciecierzyn - Żulin 2246 → Zesłańców Sybiru 2329
23:17 23
Felin Spiessa 2249 → Paderewskiego 2326
23
23:42 12
Konopnica - las 2312 → Koncertowa 2351
23:24 N1
Paderewskiego 2314 → Żeglarska 004
23:44 44
Os. Widok 2327 → Paderewskiego 2353
0:20 N1
Żeglarska 2341 → Paderewskiego 028
Razem 404 pozycje

19 relacji z tego przystanku