MZK.PLLublin
Serwis MZK.PL sponsorowany jest przez kapitalne programy Pakietu JZK® Firma 365.
Masz firmę? Mamy program dla Twojej firmy.
Przetestuj JZK® Firma 365.
 wtorek, 5 XIIśroda, 6 XIIczwartek, 7 XIIpiątek, 8 XII 

Odjazdy komunikacji miejskiej z przystanku Żywnego

rozkład jazdy obowiązuje 2023-12-05

04
4:42 42
Nasutowska IKEA 432 → Os. Poręba 509
4:43 29
Choiny 438 → Inżynierska 518
5:04 23
Felin 440 → Elizówka - giełda 514
4:53 23
Kupiecka IKEA 442 → Felin Spiessa 526
5:26 47
Felin 454 → Zbożowa 540
5:10 47
Zbożowa 455 → Felin Spiessa 556
5:01 44
Choiny 456 → Os. Widok 528
05
5:08 23
Dożynkowa 501 → Felin Spiessa 545
5:08 29
Choiny 503 → Inżynierska 543
5:18 42
Kupiecka IKEA 507 → Os. Poręba 547
5:37 44
Os. Widok 513 → Kawka - las 606
5:47 29
Inżynierska 514 → Choiny 553
5:24 11
Węglarza 518 → Os. Widok 555
5:47 23
Felin 521 → Kupiecka IKEA 559
5:34 23
Elizówka - giełda 521 → Felin Spiessa 611
5:29 29
Choiny 524 → Inżynierska 604
6:02 47
Felin 525 → Zbożowa 617
5:54 42
Os. Poręba 526 → Kupiecka IKEA 606
5:32 44
Choiny 527 → Os. Widok 600
5:46 74
Rudnik - kościół 527 → Zesłańców Sybiru 602
5:51 47
Zbożowa 534 → Felin Spiessa 639
5:50 42
Kupiecka IKEA 538 → Os. Poręba 619
6:08 11
Os. Widok 539 → Węglarza 615
6:14 29
Herberta 542 → Choiny 620
6:18 42
Os. Poręba 550 → Kupiecka IKEA 630
5:57 29
Choiny 552 → Inżynierska 633
6:07 23
Kupiecka IKEA 555 → Felin Spiessa 644
6:20 44
Os. Widok 556 → Kawka - las 649
6:34 47
Felin 556 → Zbożowa 651
6:02 44
Choiny 557 → Os. Widok 630
6:14 74
Rudnik 557 → Zesłańców Sybiru 630
06
6:14 74
Zesłańców Sybiru 602 → Rudnik 629
6:38 29
Inżynierska 603 → Choiny 644
6:36 23
Felin Spiessa 604 → Kupiecka IKEA 648
6:23 47
Zbożowa 606 → Felin Spiessa 714
6:12 11
Węglarza 606 → Os. Widok 644
6:20 42
Kupiecka IKEA 608 → Os. Poręba 651
6:21 29
Choiny 615 → Inżynierska 700
6:27 23
Kupiecka IKEA 615 → Felin Spiessa 706
6:48 42
Os. Poręba 620 → Kupiecka IKEA 700
6:55 44
Kawka - las 622 → Os. Widok 724
6:50 74
Ciecierzyn - Żulin 622 → Zesłańców Sybiru 708
6:58 29
Inżynierska 623 → Choiny 704
6:50 44
Os. Widok 626 → Choiny 656
7:07 47
Felin 628 → Zbożowa 724
6:44 74
Zesłańców Sybiru 632 → Rudnik 701
6:46 42
Kupiecka IKEA 634 → Os. Poręba 718
7:05 11
Os. Widok 634 → Węglarza 714
6:42 29
Choiny 636 → Inżynierska 723
6:59 74
Rudnik 641 → Zesłańców Sybiru 717
7:00 47
Zbożowa 642 → Felin Spiessa 753
7:19 29
Inżynierska 643 → Choiny 725
7:19 23
Felin Spiessa 643 → Elizówka - giełda 730
6:56 23
Kupiecka IKEA 644 → Felin Spiessa 737
7:16 42
Os. Poręba 646 → Elizówka - giełda 727
7:15 46
Węglin Wróbla 648 → Choiny 721
6:58 44
Choiny 652 → Os. Widok 733
7:06 42
Kupiecka IKEA 654 → Os. Poręba 739
7:02 29
Choiny 656 → Inżynierska 744
7:47 47
Felin Spiessa 658 → Zbożowa 806
07
7:34 42
Os. Poręba 703 → Elizówka - giełda 746
7:33 44
Os. Widok 704 → Choiny 740
7:27 74
Rudnik - kościół 704 → Zesłańców Sybiru 747
7:18 74
Zesłańców Sybiru 704 → Rudnik 735
7:44 29
Inżynierska 705 → Choiny 751
7:12 11
Węglarza 706 → Os. Widok 751
7:17 46
Choiny 710 → Węglin Wróbla 750
7:37 47
Zbożowa 716 → Felin Spiessa 833
7:31 23
Elizówka - giełda 716 → Felin Spiessa 812
7:24 29
Choiny 717 → Inżynierska 806
7:50 46
Węglin Wróbla 718 → Choiny 757
7:35 42
Elizówka - giełda 720 → Os. Poręba 809
7:59 23
Felin Spiessa 720 → Elizówka - giełda 811
8:00 44
Kawka - las 723 → Os. Widok 835
8:03 11
Os. Widok 724 → Węglarza 813
7:40 74
Zesłańców Sybiru 724 → Ciecierzyn - Żulin 807
8:19 47
Felin Spiessa 726 → Zbożowa 838
7:49 74
Rudnik - kościół 726 → Zesłańców Sybiru 809
8:10 29
Inżynierska 728 → Choiny 817
8:03 42
Os. Poręba 729 → Elizówka - giełda 815
8:09 44
Os. Widok 736 → Choiny 816
7:45 29
Choiny 738 → Herberta 824
7:45 46
Choiny 738 → Węglin Wróbla 818
7:59 42
Elizówka - giełda 744 → Os. Poręba 833
8:07 74
Rudnik 746 → Zesłańców Sybiru 827
8:08 47
Zbożowa 747 → Felin 854
8:31 29
Inżynierska 748 → Choiny 838
8:23 42
Os. Poręba 749 → Kupiecka IKEA 836
8:07 74
Zesłańców Sybiru 751 → Rudnik 824
8:00 44
Choiny 753 → Os. Widok 835
8:34 23
Felin Spiessa 754 → Kupiecka IKEA 847
8:05 29
Choiny 758 → Herberta 845
08
8:55 47
Felin Spiessa 800 → Zbożowa 914
8:17 23
Elizówka - giełda 802 → Felin Uniwersytet 855
8:36 46
Węglin Wróbla 803 → Choiny 843
8:12 11
Węglarza 806 → Os. Widok 849
8:29 74
Rudnik - kościół 806 → Zesłańców Sybiru 849
8:41 42
Os. Poręba 807 → Kupiecka IKEA 854
8:51 29
Inżynierska 808 → Choiny 858
8:43 44
Os. Widok 810 → Choiny 850
8:27 74
Zesłańców Sybiru 811 → Rudnik 844
8:28 42
Elizówka - giełda 813 → Os. Poręba 901
8:37 47
Zbożowa 816 → Felin 921
8:23 29
Choiny 817 → Herberta 902
9:02 23
Felin Spiessa 823 → Kupiecka IKEA 915
8:57 74
Ciecierzyn - Żulin 826 → Zesłańców Sybiru 916
9:10 29
Inżynierska 828 → Choiny 916
8:40 23
Kupiecka IKEA 828 → Felin 914
8:36 46
Choiny 830 → Węglin Wróbla 908
8:47 74
Zesłańców Sybiru 831 → Rudnik 904
8:45 42
Kupiecka IKEA 833 → Os. Poręba 918
8:40 44
Choiny 834 → Os. Widok 913
9:14 11
Os. Widok 835 → Węglarza 919
8:43 29
Choiny 837 → Herberta 922
9:10 42
Os. Poręba 838 → Kupiecka IKEA 923
9:33 47
Felin Spiessa 839 → Zbożowa 952
9:13 44
Os. Widok 840 → Choiny 919
9:13 46
Węglin Wróbla 842 → Choiny 919
9:27 29
Inżynierska 847 → Choiny 933
9:08 74
Rudnik 849 → Zesłańców Sybiru 927
9:07 74
Zesłańców Sybiru 851 → Rudnik 924
9:15 47
Zbożowa 855 → Felin 959
9:32 23
Felin Spiessa 855 → Kupiecka IKEA 945
09
9:35 42
Os. Poręba 903 → Kupiecka IKEA 948
9:15 42
Kupiecka IKEA 903 → Os. Poręba 948
9:09 44
Choiny 903 → Os. Widok 942
9:42 29
Herberta 905 → Choiny 948
9:28 74
Rudnik 909 → Zesłańców Sybiru 947
9:16 46
Choiny 910 → Węglin Wróbla 948
9:42 44
Os. Widok 911 → Choiny 948
9:27 74
Zesłańców Sybiru 911 → Rudnik 944
10:09 47
Felin Spiessa 916 → Zbożowa 1028
9:23 29
Choiny 917 → Herberta 1002
9:29 23
Kupiecka IKEA 917 → Felin Uniwersytet 1006
9:50 46
Węglin Wróbla 921 → Choiny 956
10:02 29
Herberta 925 → Choiny 1008
9:48 74
Rudnik 929 → Zesłańców Sybiru 1007
10:06 11
Os. Widok 930 → Węglarza 1011
9:40 44
Choiny 934 → Os. Widok 1013
9:55 47
Zbożowa 935 → Felin 1039
9:52 74
Zesłańców Sybiru 936 → Rudnik 1009
10:09 42
Os. Poręba 937 → Kupiecka IKEA 1022
10:12 23
Felin Uniwersytet 938 → Kupiecka IKEA 1025
9:55 42
Kupiecka IKEA 943 → Os. Poręba 1028
10:03 29
Choiny 957 → Herberta 1042
10:29 44
Os. Widok 958 → Choiny 1035
10:43 47
Felin 959 → Zbożowa 1102
10:20 74
Rudnik - kościół 959 → Zesłańców Sybiru 1039
10
10:30 46
Węglin Wróbla 1001 → Choiny 1036
10:41 29
Herberta 1004 → Choiny 1047
10:12 11
Węglarza 1006 → Os. Widok 1048
10:22 74
Zesłańców Sybiru 1006 → Rudnik 1039
10:35 47
Zbożowa 1015 → Felin 1119
10:49 42
Os. Poręba 1017 → Kupiecka IKEA 1102
10:29 23
Kupiecka IKEA 1017 → Felin Uniwersytet 1106
10:35 42
Kupiecka IKEA 1023 → Os. Poręba 1108
10:30 44
Choiny 1024 → Os. Widok 1103
10:48 74
Rudnik 1029 → Zesłańców Sybiru 1107
10:52 74
Zesłańców Sybiru 1036 → Rudnik 1109
10:43 29
Choiny 1037 → Herberta 1122
11:21 47
Felin 1037 → Zbożowa 1140
11:12 23
Felin Uniwersytet 1038 → Kupiecka IKEA 1125
11:21 29
Herberta 1044 → Choiny 1127
11:14 47
Zbożowa 1054 → Felin 1158
11:13 74
Rudnik 1054 → Zesłańców Sybiru 1132
11:29 42
Os. Poręba 1057 → Kupiecka IKEA 1142
11:29 44
Os. Widok 1058 → Choiny 1135
11
11:15 42
Kupiecka IKEA 1103 → Os. Poręba 1148
11:22 74
Zesłańców Sybiru 1106 → Rudnik 1139
11:23 29
Choiny 1117 → Herberta 1202
11:29 23
Kupiecka IKEA 1117 → Felin Uniwersytet 1206
12:03 47
Felin 1119 → Zbożowa 1222
12:01 29
Herberta 1124 → Choiny 1207
11:30 44
Choiny 1124 → Os. Widok 1203
11:48 74
Rudnik 1129 → Zesłańców Sybiru 1207
12:06 11
Os. Widok 1130 → Węglarza 1211
11:49 74
Zesłańców Sybiru 1133 → Ciecierzyn - Żulin 1216
11:55 47
Zbożowa 1135 → Felin 1239
12:09 42
Os. Poręba 1137 → Kupiecka IKEA 1222
12:12 23
Felin Uniwersytet 1138 → Kupiecka IKEA 1225
11:55 42
Kupiecka IKEA 1143 → Os. Poręba 1228
12:03 29
Choiny 1157 → Inżynierska 1245
12:41 47
Felin 1157 → Zbożowa 1300
12:29 44
Os. Widok 1158 → Choiny 1235
12:20 74
Rudnik - kościół 1159 → Zesłańców Sybiru 1239
12
12:41 29
Herberta 1204 → Choiny 1247
12:12 11
Węglarza 1206 → Os. Widok 1248
12:35 47
Zbożowa 1215 → Felin 1319
12:31 74
Zesłańców Sybiru 1215 → Rudnik 1248
12:49 42
Os. Poręba 1217 → Kupiecka IKEA 1302
12:31 23
Kupiecka IKEA 1219 → Felin Uniwersytet 1308
12:35 42
Kupiecka IKEA 1223 → Os. Poręba 1308
12:29 44
Choiny 1223 → Os. Widok 1302
13:01 74
Ciecierzyn - Żulin 1232 → Zesłańców Sybiru 1320
12:42 29
Choiny 1236 → Herberta 1321
12:52 74
Zesłańców Sybiru 1236 → Rudnik 1309
13:21 47
Felin 1237 → Zbożowa 1340
13:12 23
Felin Uniwersytet 1238 → Elizówka - giełda 1324
13:21 29
Herberta 1244 → Choiny 1327
13:05 23
Kupiecka IKEA 1253 → Felin Spiessa 1345
13:14 47
Zbożowa 1254 → Felin Spiessa 1407
13:02 29
Choiny 1256 → Inżynierska 1344
13:12 74
Zesłańców Sybiru 1256 → Rudnik 1329
13:29 44
Os. Widok 1258 → Choiny 1335
13
13:35 42
Os. Poręba 1303 → Kupiecka IKEA 1348
13:15 42
Kupiecka IKEA 1303 → Os. Poręba 1348
13:12 11
Węglarza 1306 → Os. Widok 1348
13:26 74
Rudnik 1307 → Zesłańców Sybiru 1345
13:22 29
Choiny 1316 → Inżynierska 1404
13:37 23
Elizówka - giełda 1323 → Felin Spiessa 1417
14:01 29
Herberta 1324 → Choiny 1407
14:09 47
Felin 1325 → Zbożowa 1428
13:41 74
Zesłańców Sybiru 1325 → Rudnik 1358
13:33 44
Choiny 1327 → Os. Widok 1406
13:50 74
Rudnik - kościół 1329 → Zesłańców Sybiru 1409
14:06 11
Os. Widok 1330 → Węglarza 1411
13:45 42
Kupiecka IKEA 1333 → Os. Poręba 1418
13:54 47
Zbożowa 1334 → Felin Spiessa 1448
13:42 29
Choiny 1336 → Inżynierska 1424
14:16 42
Os. Poręba 1344 → Kupiecka IKEA 1429
14:25 29
Inżynierska 1345 → Choiny 1431
14:01 74
Zesłańców Sybiru 1345 → Rudnik 1418
14:24 23
Felin Uniwersytet 1350 → Kupiecka IKEA 1437
13:58 44
Choiny 1352 → Os. Widok 1431
14:13 74
Rudnik 1354 → Zesłańców Sybiru 1432
14:07 42
Kupiecka IKEA 1355 → Os. Poręba 1441
14:02 29
Choiny 1356 → Inżynierska 1445
14:40 47
Felin 1356 → Zbożowa 1459
14:08 23
Kupiecka IKEA 1356 → Felin Spiessa 1449
14:29 44
Os. Widok 1358 → Choiny 1435
14
14:42 29
Herberta 1405 → Choiny 1448
14:24 74
Zesłańców Sybiru 1408 → Rudnik 1441
14:30 47
Zbożowa 1410 → Felin Spiessa 1526
14:35 74
Rudnik - kościół 1414 → Zesłańców Sybiru 1454
14:27 42
Kupiecka IKEA 1415 → Os. Poręba 1501
14:22 29
Choiny 1416 → Inżynierska 1505
14:24 11
Węglarza 1416 → Os. Widok 1501
15:02 23
Felin Spiessa 1424 → Kupiecka IKEA 1515
14:41 74
Zesłańców Sybiru 1425 → Rudnik 1458
14:38 23
Kupiecka IKEA 1426 → Felin Spiessa 1519
15:00 42
Os. Poręba 1428 → Kupiecka IKEA 1513
15:23 47
Felin Spiessa 1428 → Zbożowa 1542
15:11 29
Inżynierska 1429 → Choiny 1517
14:35 44
Choiny 1429 → Os. Widok 1508
14:36 46
Choiny 1430 → Węglin Wróbla 1508
14:53 74
Rudnik 1434 → Zesłańców Sybiru 1512
14:47 42
Kupiecka IKEA 1435 → Os. Poręba 1521
14:42 29
Choiny 1436 → Inżynierska 1526
15:12 44
Os. Widok 1441 → Choiny 1518
15:10 46
Węglin Wróbla 1441 → Choiny 1516
15:04 47
Zbożowa 1444 → Felin 1555
15:20 11
Os. Widok 1444 → Węglarza 1525
15:01 74
Zesłańców Sybiru 1445 → Rudnik 1518
15:18 42
Os. Poręba 1446 → Elizówka - giełda 1530
15:31 29
Inżynierska 1449 → Choiny 1537
15:13 74
Rudnik 1454 → Zesłańców Sybiru 1533
15:02 29
Choiny 1456 → Inżynierska 1547
15:08 23
Kupiecka IKEA 1456 → Felin Uniwersytet 1549
15:09 42
Kupiecka IKEA 1457 → Os. Poręba 1547
15:36 23
Felin Spiessa 1457 → Elizówka - giełda 1548
15
15:07 44
Choiny 1501 → Os. Widok 1543
15:21 74
Zesłańców Sybiru 1505 → Rudnik 1538
16:04 47
Felin Spiessa 1506 → Zbożowa 1624
15:39 42
Os. Poręba 1507 → Elizówka - giełda 1552
15:51 29
Inżynierska 1509 → Choiny 1559
15:44 44
Os. Widok 1512 → Choiny 1552
15:35 74
Rudnik - kościół 1514 → Zesłańców Sybiru 1555
15:36 47
Zbożowa 1516 → Felin 1628
15:24 11
Węglarza 1516 → Os. Widok 1607
15:24 29
Choiny 1517 → Inżynierska 1609
15:29 46
Choiny 1522 → Węglin Wróbla 1604
15:38 42
Elizówka - giełda 1523 → Os. Poręba 1616
15:54 46
Węglin Wróbla 1523 → Choiny 1602
15:47 74
Zesłańców Sybiru 1528 → Rudnik 1604
16:14 23
Felin Spiessa 1531 → Elizówka - giełda 1627
15:46 23
Elizówka - giełda 1531 → Felin Spiessa 1630
16:08 42
Os. Poręba 1533 → Kupiecka IKEA 1622
16:21 29
Inżynierska 1534 → Choiny 1629
15:53 74
Rudnik 1534 → Zesłańców Sybiru 1613
15:44 44
Choiny 1537 → Os. Widok 1620
15:46 29
Choiny 1539 → Inżynierska 1631
16:41 47
Felin Spiessa 1542 → Zbożowa 1701
16:04 47
Zbożowa 1544 → Felin 1656
16:21 44
Os. Widok 1548 → Kawka - las 1657
16:07 74
Zesłańców Sybiru 1548 → Rudnik 1624
16:30 11
Os. Widok 1549 → Węglarza 1636
16:26 42
Os. Poręba 1551 → Elizówka - giełda 1639
15:59 46
Choiny 1552 → Węglin Wróbla 1634
16:08 42
Elizówka - giełda 1553 → Os. Poręba 1646
16:13 74
Rudnik 1554 → Zesłańców Sybiru 1633
16:43 29
Inżynierska 1555 → Choiny 1651
16:41 23
Felin Spiessa 1558 → Elizówka - giełda 1654
16
16:10 29
Choiny 1603 → Herberta 1651
16:34 46
Węglin Wróbla 1603 → Choiny 1642
16:20 23
Elizówka - giełda 1605 → Felin Uniwersytet 1701
16:27 74
Zesłańców Sybiru 1608 → Rudnik 1644
16:24 42
Kupiecka IKEA 1611 → Os. Poręba 1701
17:11 47
Felin Spiessa 1612 → Zbożowa 1731
16:34 47
Zbożowa 1614 → Felin 1725
16:35 74
Rudnik - kościół 1614 → Zesłańców Sybiru 1655
17:03 29
Inżynierska 1615 → Choiny 1711
16:24 11
Węglarza 1616 → Os. Widok 1704
16:52 42
Os. Poręba 1617 → Kupiecka IKEA 1706
16:54 44
Os. Widok 1621 → Choiny 1702
16:30 29
Choiny 1623 → Herberta 1710
16:43 42
Elizówka - giełda 1628 → Os. Poręba 1719
16:35 44
Choiny 1628 → Os. Widok 1710
16:47 74
Zesłańców Sybiru 1628 → Ciecierzyn - Żulin 1714
17:08 23
Felin Uniwersytet 1628 → Kupiecka IKEA 1722
16:39 46
Choiny 1632 → Węglin Wróbla 1712
16:53 74
Rudnik 1634 → Zesłańców Sybiru 1713
17:24 29
Inżynierska 1636 → Choiny 1730
17:26 47
Felin 1638 → Zbożowa 1746
16:53 23
Elizówka - giełda 1639 → Felin Uniwersytet 1733
16:48 29
Choiny 1642 → Herberta 1727
17:14 46
Węglin Wróbla 1643 → Choiny 1720
17:04 47
Zbożowa 1644 → Felin 1748
17:20 42
Os. Poręba 1645 → Kupiecka IKEA 1733
17:07 74
Zesłańców Sybiru 1648 → Rudnik 1724
17:28 11
Os. Widok 1648 → Węglarza 1734
17:36 29
Inżynierska 1652 → Choiny 1742
17:18 74
Rudnik 1659 → Zesłańców Sybiru 1736
17
17:07 29
Choiny 1701 → Inżynierska 1747
17:36 44
Os. Widok 1703 → Kawka - las 1808
17:17 23
Kupiecka IKEA 1705 → Felin Uniwersytet 1754
18:01 47
Felin Spiessa 1706 → Zbożowa 1820
17:20 42
Kupiecka IKEA 1708 → Os. Poręba 1754
17:47 23
Felin Spiessa 1708 → Kupiecka IKEA 1800
17:54 29
Inżynierska 1712 → Choiny 1800
17:30 74
Zesłańców Sybiru 1712 → Rudnik 1747
17:32 47
Zbożowa 1713 → Felin 1815
17:47 44
Kawka - las 1715 → Os. Widok 1819
17:55 46
Węglin Wróbla 1726 → Choiny 1801
17:34 29
Choiny 1728 → Herberta 1812
18:06 29
Herberta 1729 → Choiny 1812
17:48 74
Rudnik 1729 → Zesłańców Sybiru 1806
18:04 42
Os. Poręba 1732 → Kupiecka IKEA 1817
17:51 74
Zesłańców Sybiru 1735 → Rudnik 1808
18:20 47
Felin 1736 → Zbożowa 1839
18:12 23
Felin Uniwersytet 1738 → Kupiecka IKEA 1825
18:17 44
Os. Widok 1746 → Choiny 1823
18:22 29
Herberta 1747 → Choiny 1828
18:23 11
Os. Widok 1747 → Węglarza 1828
18:00 42
Kupiecka IKEA 1748 → Os. Poręba 1832
18:12 47
Zbożowa 1753 → Felin Spiessa 1903
18:23 74
Ciecierzyn - Żulin 1754 → Zesłańców Sybiru 1840
18:04 29
Choiny 1758 → Herberta 1840
18
18:22 74
Zesłańców Sybiru 1806 → Rudnik 1839
18:22 23
Kupiecka IKEA 1810 → Felin Spiessa 1901
18:47 29
Herberta 1813 → Choiny 1853
18:45 44
Kawka - las 1814 → Os. Widok 1915
18:22 11
Węglarza 1816 → Os. Widok 1854
19:00 47
Felin 1817 → Zbożowa 1918
18:54 42
Os. Poręba 1822 → Kupiecka IKEA 1906
18:41 74
Rudnik 1823 → Zesłańców Sybiru 1858
18:32 29
Choiny 1827 → Herberta 1908
18:58 44
Os. Widok 1829 → Choiny 1904
18:48 47
Zbożowa 1831 → Felin Spiessa 1939
18:45 42
Kupiecka IKEA 1833 → Os. Poręba 1917
18:46 74
Zesłańców Sybiru 1833 → Rudnik 1903
19:08 23
Felin Uniwersytet 1836 → Kupiecka IKEA 1920
19:21 29
Inżynierska 1844 → Choiny 1927
19:13 74
Rudnik - kościół 1853 → Zesłańców Sybiru 1930
19:02 29
Choiny 1857 → Herberta 1938
19
19:42 47
Felin 1903 → Zbożowa 2000
19:38 42
Os. Poręba 1907 → Kupiecka IKEA 1950
19:21 74
Zesłańców Sybiru 1908 → Rudnik 1938
19:27 47
Zbożowa 1910 → Felin 2010
19:22 23
Kupiecka IKEA 1910 → Felin Uniwersytet 1958
19:48 29
Herberta 1914 → Choiny 1954
19:19 44
Choiny 1914 → Os. Widok 1949
19:28 42
Kupiecka IKEA 1916 → Os. Poręba 2000
19:41 74
Rudnik 1923 → Zesłańców Sybiru 1958
19:32 29
Choiny 1927 → Herberta 2008
19:58 44
Os. Widok 1929 → Choiny 2004
20:04 11
Os. Widok 1932 → Węglarza 2009
19:46 74
Zesłańców Sybiru 1933 → Rudnik 2003
20:28 47
Felin Spiessa 1941 → Zbożowa 2046
20:18 29
Herberta 1944 → Choiny 2024
20:19 23
Felin Spiessa 1944 → Elizówka - giełda 2030
20:07 47
Zbożowa 1950 → Felin 2049
20:13 74
Rudnik - kościół 1953 → Zesłańców Sybiru 2030
20:02 29
Choiny 1957 → Herberta 2035
20:28 42
Os. Poręba 1957 → Kupiecka IKEA 2040
20
20:07 11
Węglarza 2001 → Os. Widok 2038
20:16 74
Zesłańców Sybiru 2003 → Rudnik 2032
20:18 42
Kupiecka IKEA 2006 → Os. Poręba 2047
20:48 29
Herberta 2014 → Choiny 2054
20:27 23
Elizówka - giełda 2014 → Felin Uniwersytet 2101
20:20 44
Choiny 2015 → Os. Widok 2048
21:06 47
Felin Spiessa 2019 → Zbożowa 2121
20:39 74
Rudnik 2022 → Zesłańców Sybiru 2055
20:50 44
Os. Widok 2025 → Choiny 2056
20:32 29
Choiny 2027 → Herberta 2105
20:58 42
Os. Poręba 2029 → Kupiecka IKEA 2110
20:47 47
Zbożowa 2030 → Felin Spiessa 2136
20:46 74
Zesłańców Sybiru 2033 → Rudnik 2102
21:04 23
Felin Uniwersytet 2034 → Kupiecka IKEA 2116
21:14 29
Herberta 2042 → Choiny 2120
20:56 42
Kupiecka IKEA 2044 → Os. Poręba 2125
21:09 74
Rudnik 2052 → Zesłańców Sybiru 2125
21:02 29
Choiny 2057 → Herberta 2135
21:14 47
Zbożowa 2057 → Felin Spiessa 2203
21
21:41 47
Felin 2103 → Zbożowa 2156
21:16 74
Zesłańców Sybiru 2103 → Rudnik 2132
21:19 23
Kupiecka IKEA 2107 → Felin Spiessa 2156
21:38 42
Os. Poręba 2109 → Kupiecka IKEA 2150
21:44 29
Herberta 2112 → Choiny 2150
21:43 11
Os. Widok 2114 → Węglarza 2148
21:20 44
Choiny 2115 → Os. Widok 2148
21:23 29
Choiny 2118 → Inżynierska 2158
21:39 74
Rudnik 2122 → Zesłańców Sybiru 2155
21:50 44
Os. Widok 2125 → Choiny 2156
21:39 42
Kupiecka IKEA 2127 → Os. Poręba 2208
22:04 23
Felin Uniwersytet 2134 → Kupiecka IKEA 2216
22:14 29
Herberta 2142 → Choiny 2220
22:21 47
Felin 2143 → Zbożowa 2236
22:00 47
Zbożowa 2143 → Felin 2241
21:56 74
Zesłańców Sybiru 2143 → Ciecierzyn - Żulin 2222
22:14 42
Os. Poręba 2145 → Kupiecka IKEA 2226
21:55 44
Choiny 2150 → Os. Widok 2223
21:57 11
Węglarza 2151 → Os. Widok 2228
22:02 29
Choiny 2157 → Herberta 2235
22:09 42
Kupiecka IKEA 2157 → Os. Poręba 2238
22
22:19 74
Rudnik 2202 → Zesłańców Sybiru 2235
22:44 29
Herberta 2212 → Choiny 2250
22:26 74
Zesłańców Sybiru 2213 → Rudnik 2242
22:24 29
Choiny 2219 → Herberta 2257
22:38 47
Zbożowa 2221 → Felin 2319
22:48 44
Os. Widok 2223 → Choiny 2254
22:39 23
Kupiecka IKEA 2227 → Felin Uniwersytet 2313
23:17 47
Felin Spiessa 2232 → Zbożowa 2332
22:45 42
Kupiecka IKEA 2233 → Os. Poręba 2314
23:03 42
Os. Poręba 2234 → Kupiecka IKEA 2315
23:03 11
Os. Widok 2234 → Węglarza 2308
22:51 74
Zesłańców Sybiru 2238 → Rudnik 2307
22:44 44
Choiny 2239 → Os. Widok 2311
23:08 74
Ciecierzyn - Żulin 2241 → Zesłańców Sybiru 2324
23:20 29
Inżynierska 2245 → Choiny 2326
23:16 44
Os. Widok 2251 → Choiny 2322
23:27 23
Felin Spiessa 2254 → Paderewskiego 2331
23
23:48 47
Felin Spiessa 2304 → Zbożowa 002
23:12 N1
Paderewskiego 2308 → Żeglarska 2358
23:56 44
Os. Widok 2333 → Paderewskiego 2359
0:30 N1
Żeglarska 2346 → Paderewskiego 033
Razem 465 pozycji

19 relacji z tego przystanku