MZK.PLW³oc³awek
Serwis MZK.PL sponsorowany jest przez kapitalne programy Pakietu JZK® Firma 365.
Masz firmê? Mamy program dla Twojej firmy.
Przetestuj JZK® Firma 365.
 poniedzia³ek, 29 Vwtorek, 30 Vœroda, 31 Vczwartek, 1 VI 

Odjazdy komunikacji miejskiej z przystanku Budowlanych

rozk³ad jazdy obowi¹zuje 2023-05-29

04
5:00 13
Promienna (Pêtla) 457 → Dêbowa (Pêtla) 525
5:02 4
Promienna (Pêtla) 459 → £êg 525
05
5:14 21
Promienna (Pêtla) 511 → Wiejska (Pêtla) 530
5:15 13
Promienna (Pêtla) 512 → Nowa Wieœ (Instal Projekt) 541
5:22 4
Promienna (Pêtla) 519 → £êg 545
5:21 7
Promienna (Pêtla) 519 → Kongsberg 547
5:24 17
Promienna (Pêtla) 521 → Dêbowa (Pêtla) 556
5:56 17
Dêbowa (Pêtla) 523 → Promienna (Pêtla) 558
5:42 21
Wiejska (Pêtla) 524 → Promienna (Pêtla) 544
5:28 9
Promienna (Pêtla) 525 → Zarzeczewo (Pêtla) 557
5:59 8
Modzerowo-n. pêtla 526 → Promienna (Pêtla) 601
5:32 19
Promienna (Pêtla) 529 → Rybnicka (Pêtla) 558
6:06 17
Dêbowa (Pêtla) 533 → Promienna (Pêtla) 608
5:36 17
Promienna (Pêtla) 533 → Dêbowa (Pêtla) 608
5:37 8
Promienna (Pêtla) 534 → £êg 602
6:05 19
Rybnicka (Pêtla) 536 → Promienna (Pêtla) 607
6:17 13
Œwiêtos³aw (pêtla) 539 → Promienna (Pêtla) 619
5:42 4
Promienna (Pêtla) 539 → £êg 605
5:44 21
Promienna (Pêtla) 541 → Wiejska (Pêtla) 600
5:45 13
Promienna (Pêtla) 542 → Dêbowa (Pêtla) 611
5:52 19
Promienna (Pêtla) 549 → Rybnicka (Pêtla) 621
5:54 17
Promienna (Pêtla) 551 → Dêbowa (Pêtla) 626
6:17 4
£êg 552 → Promienna (Pêtla) 619
6:12 21
Wiejska (Pêtla) 554 → Promienna (Pêtla) 614
6:29 17
Dêbowa (Pêtla) 556 → Promienna (Pêtla) 631
6:00 8
Promienna (Pêtla) 557 → £êg 629
06
6:06 17
Promienna (Pêtla) 603 → Dêbowa (Pêtla) 638
6:12 4
Promienna (Pêtla) 609 → £êg 639
6:14 21
Promienna (Pêtla) 611 → Wiejska (Pêtla) 630
6:15 13
Promienna (Pêtla) 612 → Œwiêtos³aw (pêtla) 651
6:42 13
Dêbowa (Pêtla) 613 → Promienna (Pêtla) 644
6:42 4
£êg 617 → Promienna (Pêtla) 644
6:20 19
Promienna (Pêtla) 617 → Rybnicka (Pêtla) 654
6:24 17
Promienna (Pêtla) 621 → Dêbowa (Pêtla) 659
6:42 21
Wiejska (Pêtla) 624 → Promienna (Pêtla) 644
6:28 8
Promienna (Pêtla) 625 → Modzerowo-n. pêtla 705
6:53 9
Zarzeczewo (Pêtla) 625 → Promienna (Pêtla) 655
6:28 9
Promienna (Pêtla) 625 → Zarzeczewo (Pêtla) 658
7:02 17
Dêbowa (Pêtla) 629 → Promienna (Pêtla) 704
7:00 19
Rybnicka (Pêtla) 630 → Promienna (Pêtla) 702
6:38 17
Promienna (Pêtla) 634 → Dêbowa (Pêtla) 715
6:40 4
Promienna (Pêtla) 636 → £êg 709
7:08 8
£êg 640 → Promienna (Pêtla) 710
7:07 7
Kongsberg 641 → Promienna (Pêtla) 709
6:46 21
Promienna (Pêtla) 642 → Wiejska (Pêtla) 702
6:47 13
Promienna (Pêtla) 643 → Dêbowa (Pêtla) 717
7:14 13
Dêbowa (Pêtla) 644 → Promienna (Pêtla) 716
6:52 19
Promienna (Pêtla) 648 → Rybnicka (Pêtla) 727
7:16 4
£êg 649 → Promienna (Pêtla) 718
6:56 17
Promienna (Pêtla) 652 → Dêbowa (Pêtla) 733
7:14 21
Wiejska (Pêtla) 655 → Promienna (Pêtla) 716
7:00 8
Promienna (Pêtla) 656 → £êg 732
07
7:37 17
Dêbowa (Pêtla) 700 → Promienna (Pêtla) 739
7:33 19
Rybnicka (Pêtla) 701 → Promienna (Pêtla) 735
7:08 17
Promienna (Pêtla) 704 → Dêbowa (Pêtla) 745
7:12 4
Promienna (Pêtla) 708 → £êg 741
7:41 8
£êg 711 → Promienna (Pêtla) 743
7:16 21
Promienna (Pêtla) 712 → Wiejska (Pêtla) 732
7:17 13
Promienna (Pêtla) 713 → Œwiêtos³aw (pêtla) 757
7:47 13
Dêbowa (Pêtla) 714 → Promienna (Pêtla) 749
7:22 19
Promienna (Pêtla) 718 → Rybnicka (Pêtla) 757
7:47 4
£êg 719 → Promienna (Pêtla) 749
7:26 17
Promienna (Pêtla) 722 → Dêbowa (Pêtla) 803
8:03 17
Dêbowa (Pêtla) 724 → Promienna (Pêtla) 805
7:44 21
Wiejska (Pêtla) 725 → Promienna (Pêtla) 746
7:30 8
Promienna (Pêtla) 726 → £êg 802
8:03 19
Rybnicka (Pêtla) 731 → Promienna (Pêtla) 805
7:35 4
Promienna (Pêtla) 731 → £êg 807
8:03 9
Zarzeczewo (Pêtla) 734 → Promienna (Pêtla) 805
7:38 17
Promienna (Pêtla) 734 → Dêbowa (Pêtla) 815
7:38 4
Promienna (Pêtla) 734 → £êg 807
8:15 17
Dêbowa (Pêtla) 736 → Promienna (Pêtla) 817
8:17 8
Modzerowo-n. pêtla 741 → Promienna (Pêtla) 819
7:46 21
Promienna (Pêtla) 742 → Wiejska (Pêtla) 802
7:47 13
Promienna (Pêtla) 743 → Dêbowa (Pêtla) 817
8:26 13
Œwiêtos³aw (pêtla) 744 → Promienna (Pêtla) 828
7:52 19
Promienna (Pêtla) 748 → Rybnicka (Pêtla) 825
7:53 9
Promienna (Pêtla) 749 → Zarzeczewo (Pêtla) 824
8:08 21
Wiejska (Pêtla) 749 → Promienna (Pêtla) 810
8:17 4
£êg 749 → Promienna (Pêtla) 819
8:33 17
Dêbowa (Pêtla) 754 → Promienna (Pêtla) 835
7:59 17
Promienna (Pêtla) 755 → Dêbowa (Pêtla) 836
08
8:37 19
Rybnicka (Pêtla) 802 → Promienna (Pêtla) 839
8:34 19
Rybnicka (Pêtla) 802 → Promienna (Pêtla) 836
8:07 4
Promienna (Pêtla) 803 → £êg 834
8:45 17
Dêbowa (Pêtla) 806 → Promienna (Pêtla) 847
8:41 8
£êg 811 → Promienna (Pêtla) 843
8:16 21
Promienna (Pêtla) 812 → Wiejska (Pêtla) 832
8:17 13
Promienna (Pêtla) 813 → Dêbowa (Pêtla) 850
8:47 13
Dêbowa (Pêtla) 814 → Promienna (Pêtla) 849
8:22 19
Promienna (Pêtla) 818 → Rybnicka (Pêtla) 851
8:47 4
£êg 819 → Promienna (Pêtla) 849
8:29 17
Promienna (Pêtla) 825 → Dêbowa (Pêtla) 906
8:44 21
Wiejska (Pêtla) 825 → Promienna (Pêtla) 846
9:05 17
Dêbowa (Pêtla) 826 → Promienna (Pêtla) 907
9:02 19
Rybnicka (Pêtla) 831 → Promienna (Pêtla) 904
8:37 8
Promienna (Pêtla) 833 → Modzerowo-n. pêtla 909
9:06 4
£êg 838 → Promienna (Pêtla) 908
9:22 13
Œwiêtos³aw (pêtla) 841 → Promienna (Pêtla) 924
8:46 21
Promienna (Pêtla) 842 → Wiejska (Pêtla) 902
8:47 13
Promienna (Pêtla) 843 → Dêbowa (Pêtla) 918
9:15 8
£êg 846 → Promienna (Pêtla) 917
9:26 17
Dêbowa (Pêtla) 848 → Promienna (Pêtla) 928
8:52 19
Promienna (Pêtla) 848 → Rybnicka (Pêtla) 920
8:59 17
Promienna (Pêtla) 855 → Dêbowa (Pêtla) 935
9:14 21
Wiejska (Pêtla) 855 → Promienna (Pêtla) 916
9:25 9
Zarzeczewo (Pêtla) 856 → Promienna (Pêtla) 927
9:34 17
Dêbowa (Pêtla) 856 → Promienna (Pêtla) 936
09
9:32 19
Rybnicka (Pêtla) 901 → Promienna (Pêtla) 934
9:07 4
Promienna (Pêtla) 903 → £êg 932
9:43 13
Dêbowa (Pêtla) 911 → Promienna (Pêtla) 945
9:16 21
Promienna (Pêtla) 912 → Wiejska (Pêtla) 932
9:17 13
Promienna (Pêtla) 913 → Dêbowa (Pêtla) 948
9:44 4
£êg 916 → Promienna (Pêtla) 946
9:22 19
Promienna (Pêtla) 918 → Rybnicka (Pêtla) 950
9:23 9
Promienna (Pêtla) 919 → Zarzeczewo (Pêtla) 951
9:29 17
Promienna (Pêtla) 925 → Dêbowa (Pêtla) 1005
9:44 21
Wiejska (Pêtla) 925 → Promienna (Pêtla) 946
10:04 17
Dêbowa (Pêtla) 926 → Promienna (Pêtla) 1006
10:02 19
Rybnicka (Pêtla) 931 → Promienna (Pêtla) 1004
9:37 8
Promienna (Pêtla) 933 → £êg 1004
10:13 13
Dêbowa (Pêtla) 941 → Promienna (Pêtla) 1015
9:46 21
Promienna (Pêtla) 942 → Wiejska (Pêtla) 1002
9:47 13
Promienna (Pêtla) 943 → Dêbowa (Pêtla) 1018
10:21 8
Modzerowo-n. pêtla 946 → Promienna (Pêtla) 1023
9:52 19
Promienna (Pêtla) 948 → Rybnicka (Pêtla) 1020
9:59 17
Promienna (Pêtla) 955 → Dêbowa (Pêtla) 1035
10:14 21
Wiejska (Pêtla) 955 → Promienna (Pêtla) 1016
10:34 17
Dêbowa (Pêtla) 956 → Promienna (Pêtla) 1036
10
10:32 19
Rybnicka (Pêtla) 1001 → Promienna (Pêtla) 1034
10:07 4
Promienna (Pêtla) 1003 → £êg 1032
10:43 13
Dêbowa (Pêtla) 1011 → Promienna (Pêtla) 1045
10:16 21
Promienna (Pêtla) 1012 → Wiejska (Pêtla) 1032
10:17 13
Promienna (Pêtla) 1013 → Dêbowa (Pêtla) 1048
10:44 4
£êg 1016 → Promienna (Pêtla) 1046
10:22 19
Promienna (Pêtla) 1018 → Rybnicka (Pêtla) 1050
10:29 17
Promienna (Pêtla) 1025 → Dêbowa (Pêtla) 1106
10:44 21
Wiejska (Pêtla) 1025 → Promienna (Pêtla) 1046
10:55 9
Zarzeczewo (Pêtla) 1026 → Promienna (Pêtla) 1057
11:04 17
Dêbowa (Pêtla) 1026 → Promienna (Pêtla) 1106
11:02 19
Rybnicka (Pêtla) 1031 → Promienna (Pêtla) 1104
10:37 8
Promienna (Pêtla) 1033 → £êg 1105
11:14 13
Dêbowa (Pêtla) 1041 → Promienna (Pêtla) 1116
10:46 21
Promienna (Pêtla) 1042 → Wiejska (Pêtla) 1102
10:47 13
Promienna (Pêtla) 1043 → Œwiêtos³aw (pêtla) 1128
11:15 8
£êg 1046 → Promienna (Pêtla) 1117
10:52 19
Promienna (Pêtla) 1048 → Rybnicka (Pêtla) 1121
10:59 17
Promienna (Pêtla) 1055 → Dêbowa (Pêtla) 1136
11:14 21
Wiejska (Pêtla) 1055 → Promienna (Pêtla) 1116
11:35 17
Dêbowa (Pêtla) 1056 → Promienna (Pêtla) 1137
11
11:32 19
Rybnicka (Pêtla) 1101 → Promienna (Pêtla) 1134
11:07 4
Promienna (Pêtla) 1103 → £êg 1133
11:08 P
Promienna (Pêtla) 1104 → Piñczata (Pêtla) 1134
11:44 13
Dêbowa (Pêtla) 1111 → Promienna (Pêtla) 1146
11:16 21
Promienna (Pêtla) 1112 → Wiejska (Pêtla) 1132
11:17 13
Promienna (Pêtla) 1113 → Dêbowa (Pêtla) 1149
11:44 4
£êg 1116 → Promienna (Pêtla) 1146
11:22 19
Promienna (Pêtla) 1118 → Rybnicka (Pêtla) 1151
11:29 17
Promienna (Pêtla) 1125 → Dêbowa (Pêtla) 1206
11:44 21
Wiejska (Pêtla) 1125 → Promienna (Pêtla) 1146
12:05 17
Dêbowa (Pêtla) 1126 → Promienna (Pêtla) 1207
12:02 19
Rybnicka (Pêtla) 1131 → Promienna (Pêtla) 1204
11:37 8
Promienna (Pêtla) 1133 → £êg 1205
12:14 13
Dêbowa (Pêtla) 1141 → Promienna (Pêtla) 1216
11:46 21
Promienna (Pêtla) 1142 → Wiejska (Pêtla) 1202
11:47 13
Promienna (Pêtla) 1143 → Dêbowa (Pêtla) 1219
12:15 8
£êg 1146 → Promienna (Pêtla) 1217
11:52 19
Promienna (Pêtla) 1148 → Rybnicka (Pêtla) 1221
11:59 17
Promienna (Pêtla) 1155 → Dêbowa (Pêtla) 1236
12:14 21
Wiejska (Pêtla) 1155 → Promienna (Pêtla) 1216
12:35 17
Dêbowa (Pêtla) 1156 → Promienna (Pêtla) 1237
12
12:32 19
Rybnicka (Pêtla) 1201 → Promienna (Pêtla) 1234
12:07 4
Promienna (Pêtla) 1203 → £êg 1233
12:13 9
Promienna (Pêtla) 1209 → Zarzeczewo (Pêtla) 1241
12:53 13
Œwiêtos³aw (pêtla) 1211 → Promienna (Pêtla) 1255
12:16 21
Promienna (Pêtla) 1212 → Wiejska (Pêtla) 1232
12:17 8
Promienna (Pêtla) 1213 → Modzerowo-n. pêtla 1250
12:17 13
Promienna (Pêtla) 1213 → Œwiêtos³aw (pêtla) 1258
12:44 4
£êg 1216 → Promienna (Pêtla) 1246
12:29 17
Promienna (Pêtla) 1225 → Dêbowa (Pêtla) 1306
12:44 21
Wiejska (Pêtla) 1225 → Promienna (Pêtla) 1246
13:05 17
Dêbowa (Pêtla) 1226 → Promienna (Pêtla) 1307
13:02 19
Rybnicka (Pêtla) 1231 → Promienna (Pêtla) 1304
12:37 19
Promienna (Pêtla) 1233 → Rybnicka (Pêtla) 1309
13:14 13
Dêbowa (Pêtla) 1241 → Promienna (Pêtla) 1316
12:46 21
Promienna (Pêtla) 1242 → Wiejska (Pêtla) 1302
12:47 13
Promienna (Pêtla) 1243 → Dêbowa (Pêtla) 1319
12:47 4
Promienna (Pêtla) 1243 → £êg 1313
13:15 8
£êg 1246 → Promienna (Pêtla) 1317
12:52 19
Promienna (Pêtla) 1248 → Rybnicka (Pêtla) 1326
12:56 17
Promienna (Pêtla) 1252 → Dêbowa (Pêtla) 1333
13:14 21
Wiejska (Pêtla) 1255 → Promienna (Pêtla) 1316
13:35 17
Dêbowa (Pêtla) 1256 → Promienna (Pêtla) 1337
13:24 P
Piñczata (Pêtla) 1257 → Promienna (Pêtla) 1326
13
13:07 4
Promienna (Pêtla) 1303 → £êg 1336
13:08 17
Promienna (Pêtla) 1304 → Dêbowa (Pêtla) 1345
13:37 19
Rybnicka (Pêtla) 1306 → Promienna (Pêtla) 1339
13:44 13
Dêbowa (Pêtla) 1311 → Promienna (Pêtla) 1346
13:16 21
Promienna (Pêtla) 1312 → Wiejska (Pêtla) 1332
13:17 13
Promienna (Pêtla) 1313 → Œwiêtos³aw (pêtla) 1358
13:44 4
£êg 1316 → Promienna (Pêtla) 1346
13:22 19
Promienna (Pêtla) 1318 → Rybnicka (Pêtla) 1357
13:21 7
Promienna (Pêtla) 1319 → Kongsberg 1347
13:26 17
Promienna (Pêtla) 1322 → Dêbowa (Pêtla) 1403
13:51 9
Zarzeczewo (Pêtla) 1323 → Promienna (Pêtla) 1353
13:44 21
Wiejska (Pêtla) 1325 → Promienna (Pêtla) 1346
14:05 17
Dêbowa (Pêtla) 1326 → Promienna (Pêtla) 1407
13:32 8
Promienna (Pêtla) 1328 → £êg 1404
13:33 9
Promienna (Pêtla) 1329 → Zarzeczewo (Pêtla) 1401
14:08 8
Modzerowo-n. pêtla 1332 → Promienna (Pêtla) 1410
13:38 17
Promienna (Pêtla) 1334 → Dêbowa (Pêtla) 1415
13:42 4
Promienna (Pêtla) 1338 → £êg 1411
14:23 13
Œwiêtos³aw (pêtla) 1341 → Promienna (Pêtla) 1425
13:46 21
Promienna (Pêtla) 1342 → Wiejska (Pêtla) 1402
13:47 13
Promienna (Pêtla) 1343 → Dêbowa (Pêtla) 1421
14:22 19
Rybnicka (Pêtla) 1347 → Promienna (Pêtla) 1424
14:19 19
Rybnicka (Pêtla) 1347 → Promienna (Pêtla) 1421
13:52 19
Promienna (Pêtla) 1348 → Rybnicka (Pêtla) 1427
14:18 4
£êg 1350 → Promienna (Pêtla) 1420
13:56 17
Promienna (Pêtla) 1352 → Dêbowa (Pêtla) 1434
14:14 21
Wiejska (Pêtla) 1355 → Promienna (Pêtla) 1416
14:35 17
Dêbowa (Pêtla) 1356 → Promienna (Pêtla) 1437
14:02 8
Promienna (Pêtla) 1358 → £êg 1434
14
14:08 17
Promienna (Pêtla) 1404 → Dêbowa (Pêtla) 1447
14:39 19
Rybnicka (Pêtla) 1407 → Promienna (Pêtla) 1441
14:12 4
Promienna (Pêtla) 1408 → £êg 1441
14:46 13
Dêbowa (Pêtla) 1412 → Promienna (Pêtla) 1448
14:16 21
Promienna (Pêtla) 1412 → Wiejska (Pêtla) 1435
14:17 13
Promienna (Pêtla) 1413 → Œwiêtos³aw (pêtla) 1501
14:20 19
Promienna (Pêtla) 1416 → Rybnicka (Pêtla) 1455
14:26 17
Promienna (Pêtla) 1422 → Dêbowa (Pêtla) 1505
15:06 17
Dêbowa (Pêtla) 1425 → Promienna (Pêtla) 1508
14:30 8
Promienna (Pêtla) 1426 → Modzerowo-n. pêtla 1507
14:55 4
£êg 1426 → Promienna (Pêtla) 1457
14:46 21
Wiejska (Pêtla) 1426 → Promienna (Pêtla) 1448
15:06 19
Rybnicka (Pêtla) 1433 → Promienna (Pêtla) 1508
14:38 17
Promienna (Pêtla) 1434 → Dêbowa (Pêtla) 1517
15:07 9
Zarzeczewo (Pêtla) 1436 → Promienna (Pêtla) 1509
15:18 17
Dêbowa (Pêtla) 1437 → Promienna (Pêtla) 1520
14:42 4
Promienna (Pêtla) 1438 → £êg 1511
15:07 7
Kongsberg 1441 → Promienna (Pêtla) 1509
15:16 8
£êg 1442 → Promienna (Pêtla) 1518
15:13 8
£êg 1442 → Promienna (Pêtla) 1515
14:47 13
Promienna (Pêtla) 1443 → Dêbowa (Pêtla) 1522
14:47 21
Promienna (Pêtla) 1443 → Wiejska (Pêtla) 1506
15:28 13
Œwiêtos³aw (pêtla) 1444 → Promienna (Pêtla) 1530
14:50 19
Promienna (Pêtla) 1446 → Rybnicka (Pêtla) 1525
14:53 9
Promienna (Pêtla) 1449 → Zarzeczewo (Pêtla) 1524
15:19 4
£êg 1450 → Promienna (Pêtla) 1521
14:56 17
Promienna (Pêtla) 1452 → Dêbowa (Pêtla) 1535
15:36 17
Dêbowa (Pêtla) 1455 → Promienna (Pêtla) 1538
15:00 8
Promienna (Pêtla) 1456 → £êg 1532
15:16 21
Wiejska (Pêtla) 1456 → Promienna (Pêtla) 1518
15
15:35 19
Rybnicka (Pêtla) 1502 → Promienna (Pêtla) 1537
15:08 17
Promienna (Pêtla) 1504 → Dêbowa (Pêtla) 1547
15:48 17
Dêbowa (Pêtla) 1507 → Promienna (Pêtla) 1550
15:12 4
Promienna (Pêtla) 1508 → £êg 1541
15:16 21
Promienna (Pêtla) 1512 → Wiejska (Pêtla) 1535
15:43 8
£êg 1512 → Promienna (Pêtla) 1545
15:17 13
Promienna (Pêtla) 1513 → Œwiêtos³aw (pêtla) 1601
15:49 13
Dêbowa (Pêtla) 1514 → Promienna (Pêtla) 1551
15:20 19
Promienna (Pêtla) 1516 → Rybnicka (Pêtla) 1555
15:26 17
Promienna (Pêtla) 1522 → Dêbowa (Pêtla) 1605
15:39 16A
Anwil (pêtla) 1525 → Fredry 1555
16:06 17
Dêbowa (Pêtla) 1525 → Promienna (Pêtla) 1608
15:30 8
Promienna (Pêtla) 1526 → Modzerowo-n. pêtla 1607
15:46 21
Wiejska (Pêtla) 1526 → Promienna (Pêtla) 1548
15:56 4
£êg 1527 → Promienna (Pêtla) 1558
15:38 17
Promienna (Pêtla) 1534 → Dêbowa (Pêtla) 1617
16:11 19
Rybnicka (Pêtla) 1535 → Promienna (Pêtla) 1613
16:08 19
Rybnicka (Pêtla) 1535 → Promienna (Pêtla) 1610
16:18 17
Dêbowa (Pêtla) 1537 → Promienna (Pêtla) 1620
15:42 4
Promienna (Pêtla) 1538 → £êg 1611
15:46 21
Promienna (Pêtla) 1542 → Wiejska (Pêtla) 1605
16:19 8
Modzerowo-n. pêtla 1542 → Promienna (Pêtla) 1621
15:47 13
Promienna (Pêtla) 1543 → Dêbowa (Pêtla) 1622
16:28 13
Œwiêtos³aw (pêtla) 1544 → Promienna (Pêtla) 1630
15:50 19
Promienna (Pêtla) 1546 → Rybnicka (Pêtla) 1621
16:19 4
£êg 1550 → Promienna (Pêtla) 1621
15:56 17
Promienna (Pêtla) 1552 → Dêbowa (Pêtla) 1635
16:36 17
Dêbowa (Pêtla) 1555 → Promienna (Pêtla) 1638
16:00 8
Promienna (Pêtla) 1556 → £êg 1629
16:16 21
Wiejska (Pêtla) 1556 → Promienna (Pêtla) 1618
16:29 9
Zarzeczewo (Pêtla) 1558 → Promienna (Pêtla) 1631
16
16:35 19
Rybnicka (Pêtla) 1602 → Promienna (Pêtla) 1637
16:08 17
Promienna (Pêtla) 1604 → Dêbowa (Pêtla) 1646
16:48 17
Dêbowa (Pêtla) 1607 → Promienna (Pêtla) 1650
16:12 4
Promienna (Pêtla) 1608 → £êg 1639
16:13 9
Promienna (Pêtla) 1609 → Zarzeczewo (Pêtla) 1644
16:41 8
£êg 1611 → Promienna (Pêtla) 1643
16:16 21
Promienna (Pêtla) 1612 → Wiejska (Pêtla) 1635
16:17 13
Promienna (Pêtla) 1613 → Œwiêtos³aw (pêtla) 1659
16:49 13
Dêbowa (Pêtla) 1614 → Promienna (Pêtla) 1651
16:20 19
Promienna (Pêtla) 1616 → Rybnicka (Pêtla) 1650
16:49 4
£êg 1620 → Promienna (Pêtla) 1651
17:06 17
Dêbowa (Pêtla) 1625 → Promienna (Pêtla) 1708
16:29 17
Promienna (Pêtla) 1625 → Dêbowa (Pêtla) 1705
16:30 8
Promienna (Pêtla) 1626 → Modzerowo-n. pêtla 1703
16:46 21
Wiejska (Pêtla) 1626 → Promienna (Pêtla) 1648
17:03 19
Rybnicka (Pêtla) 1631 → Promienna (Pêtla) 1705
17:17 17
Dêbowa (Pêtla) 1637 → Promienna (Pêtla) 1719
16:42 4
Promienna (Pêtla) 1638 → £êg 1708
17:17 8
Modzerowo-n. pêtla 1641 → Promienna (Pêtla) 1719
16:46 21
Promienna (Pêtla) 1642 → Wiejska (Pêtla) 1702
17:26 13
Œwiêtos³aw (pêtla) 1644 → Promienna (Pêtla) 1728
16:52 19
Promienna (Pêtla) 1648 → Rybnicka (Pêtla) 1721
17:17 4
£êg 1649 → Promienna (Pêtla) 1719
16:54 13
Promienna (Pêtla) 1650 → Dêbowa (Pêtla) 1725
17:33 17
Dêbowa (Pêtla) 1655 → Promienna (Pêtla) 1735
17:14 21
Wiejska (Pêtla) 1655 → Promienna (Pêtla) 1716
17
17:31 19
Rybnicka (Pêtla) 1700 → Promienna (Pêtla) 1733
17:43 17
Dêbowa (Pêtla) 1707 → Promienna (Pêtla) 1745
17:12 17
Promienna (Pêtla) 1708 → Dêbowa (Pêtla) 1747
17:12 4
Promienna (Pêtla) 1708 → £êg 1738
17:39 8
£êg 1710 → Promienna (Pêtla) 1741
17:16 21
Promienna (Pêtla) 1712 → Wiejska (Pêtla) 1732
17:46 13
Dêbowa (Pêtla) 1714 → Promienna (Pêtla) 1748
17:45 9
Zarzeczewo (Pêtla) 1716 → Promienna (Pêtla) 1747
17:47 4
£êg 1719 → Promienna (Pêtla) 1749
17:24 13
Promienna (Pêtla) 1720 → Œwiêtos³aw (pêtla) 1804
18:01 17
Dêbowa (Pêtla) 1725 → Promienna (Pêtla) 1803
17:44 21
Wiejska (Pêtla) 1725 → Promienna (Pêtla) 1746
17:33 9
Promienna (Pêtla) 1729 → Zarzeczewo (Pêtla) 1801
18:01 19
Rybnicka (Pêtla) 1730 → Promienna (Pêtla) 1803
17:36 19
Promienna (Pêtla) 1732 → Rybnicka (Pêtla) 1805
18:13 17
Dêbowa (Pêtla) 1737 → Promienna (Pêtla) 1815
18:15 8
Modzerowo-n. pêtla 1740 → Promienna (Pêtla) 1817
17:46 21
Promienna (Pêtla) 1742 → Wiejska (Pêtla) 1802
18:25 13
Œwiêtos³aw (pêtla) 1744 → Promienna (Pêtla) 1827
17:48 17
Promienna (Pêtla) 1744 → Dêbowa (Pêtla) 1823
18:17 4
£êg 1749 → Promienna (Pêtla) 1819
18:32 17
Dêbowa (Pêtla) 1756 → Promienna (Pêtla) 1834
18
18:31 19
Rybnicka (Pêtla) 1800 → Promienna (Pêtla) 1833
18:06 4
Promienna (Pêtla) 1802 → £êg 1832
18:23 21
Wiejska (Pêtla) 1804 → Promienna (Pêtla) 1825
18:12 17
Promienna (Pêtla) 1808 → Dêbowa (Pêtla) 1847
18:42 13
Dêbowa (Pêtla) 1810 → Promienna (Pêtla) 1844
18:16 21
Promienna (Pêtla) 1812 → Wiejska (Pêtla) 1832
18:17 19
Promienna (Pêtla) 1813 → Rybnicka (Pêtla) 1846
18:47 4
£êg 1819 → Promienna (Pêtla) 1849
18:24 13
Promienna (Pêtla) 1820 → Œwiêtos³aw (pêtla) 1904
18:32 9
Promienna (Pêtla) 1828 → Zarzeczewo (Pêtla) 1900
18:36 8
Promienna (Pêtla) 1832 → Modzerowo-n. pêtla 1909
19:03 9
Zarzeczewo (Pêtla) 1834 → Promienna (Pêtla) 1905
19:10 17
Dêbowa (Pêtla) 1834 → Promienna (Pêtla) 1912
18:48 17
Promienna (Pêtla) 1844 → Dêbowa (Pêtla) 1922
19:16 19
Rybnicka (Pêtla) 1845 → Promienna (Pêtla) 1918
19:39 13
Œwiêtos³aw (pêtla) 1858 → Promienna (Pêtla) 1941
19
19:07 4
Promienna (Pêtla) 1903 → £êg 1930
19:23 21
Wiejska (Pêtla) 1904 → Promienna (Pêtla) 1925
19:10 17
Promienna (Pêtla) 1907 → Dêbowa (Pêtla) 1942
19:46 17
Dêbowa (Pêtla) 1910 → Promienna (Pêtla) 1948
19:14 21
Promienna (Pêtla) 1911 → Wiejska (Pêtla) 1930
19:42 4
£êg 1915 → Promienna (Pêtla) 1944
19:24 13
Promienna (Pêtla) 1921 → Dêbowa (Pêtla) 1952
19:54 19
Rybnicka (Pêtla) 1924 → Promienna (Pêtla) 1956
19:36 19
Promienna (Pêtla) 1933 → Rybnicka (Pêtla) 2002
20:07 17
Dêbowa (Pêtla) 1934 → Promienna (Pêtla) 2009
20:06 9
Zarzeczewo (Pêtla) 1938 → Promienna (Pêtla) 2008
19:54 17
Promienna (Pêtla) 1951 → Dêbowa (Pêtla) 2026
20:28 8
Modzerowo-n. pêtla 1955 → Promienna (Pêtla) 2030
20:33 13
Œwiêtos³aw (pêtla) 1955 → Promienna (Pêtla) 2035
20
20:21 21
Wiejska (Pêtla) 2003 → Promienna (Pêtla) 2023
20:06 4
Promienna (Pêtla) 2003 → £êg 2029
20:14 21
Promienna (Pêtla) 2011 → Wiejska (Pêtla) 2030
20:38 4
£êg 2013 → Promienna (Pêtla) 2040
20:24 13
Promienna (Pêtla) 2021 → Œwiêtos³aw (pêtla) 2100
20:58 17
Dêbowa (Pêtla) 2025 → Promienna (Pêtla) 2100
20:29 9
Promienna (Pêtla) 2026 → Zarzeczewo (Pêtla) 2057
20:36 19
Promienna (Pêtla) 2033 → Rybnicka (Pêtla) 2102
21:12 19
Rybnicka (Pêtla) 2043 → Promienna (Pêtla) 2114
20:54 17
Promienna (Pêtla) 2051 → Dêbowa (Pêtla) 2126
21:24 13
Dêbowa (Pêtla) 2055 → Promienna (Pêtla) 2126
21
21:21 21
Wiejska (Pêtla) 2103 → Promienna (Pêtla) 2123
21:06 4
Promienna (Pêtla) 2103 → £êg 2129
21:14 21
Promienna (Pêtla) 2111 → Wiejska (Pêtla) 2130
21:38 4
£êg 2113 → Promienna (Pêtla) 2140
21:21 7
Promienna (Pêtla) 2119 → Kongsberg 2147
21:24 13
Promienna (Pêtla) 2121 → Dêbowa (Pêtla) 2152
21:58 17
Dêbowa (Pêtla) 2125 → Promienna (Pêtla) 2200
21:36 19
Promienna (Pêtla) 2133 → Rybnicka (Pêtla) 2202
22:01 9
Zarzeczewo (Pêtla) 2134 → Promienna (Pêtla) 2203
22:12 19
Rybnicka (Pêtla) 2143 → Promienna (Pêtla) 2214
21:54 17
Promienna (Pêtla) 2151 → Dêbowa (Pêtla) 2225
22:18 4
£êg 2153 → Promienna (Pêtla) 2220
22:33 13
Œwiêtos³aw (pêtla) 2155 → Promienna (Pêtla) 2235
22
22:06 19
Promienna (Pêtla) 2203 → Rybnicka (Pêtla) 2232
22:21 21
Wiejska (Pêtla) 2203 → Promienna (Pêtla) 2223
22:41 17
Dêbowa (Pêtla) 2208 → Promienna (Pêtla) 2243
22:14 21
Promienna (Pêtla) 2211 → Wiejska (Pêtla) 2228
22:26 4
Promienna (Pêtla) 2223 → £êg 2249
22:53 4
£êg 2230 → Promienna (Pêtla) 2255
23:03 17
Dêbowa (Pêtla) 2233 → Promienna (Pêtla) 2305
22:37 17
Promienna (Pêtla) 2234 → Dêbowa (Pêtla) 2306
23:02 7
Kongsberg 2236 → Promienna (Pêtla) 2304
23:18 13
Dêbowa (Pêtla) 2253 → Promienna (Pêtla) 2320
23
23:29 19
Rybnicka (Pêtla) 2302 → Promienna (Pêtla) 2331
23:41 4
£êg 2318 → Promienna (Pêtla) 2343
23:54 13
Dêbowa (Pêtla) 2329 → Promienna (Pêtla) 2356
23:37 17
Promienna (Pêtla) 2334 → Dêbowa (Pêtla) 006
Razem 420 pozycji

12 relacji z tego przystanku


Projekt pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta W³oc³awka