MZK.PLW³oc³awek
Serwis MZK.PL sponsorowany jest przez kapitalne programy Pakietu JZK® Firma 365.
Masz firmê? Mamy program dla Twojej firmy.
Przetestuj JZK® Firma 365.
 poniedzia³ek, 29 Vwtorek, 30 Vœroda, 31 Vczwartek, 1 VI 

Odjazdy komunikacji miejskiej z przystanku Papie¿ka

rozk³ad jazdy obowi¹zuje 2023-05-29

04
5:01 19
Urz¹d Pracy 446 → Rybnicka (Pêtla) 511
05
5:19 8
Modzerowo-n. pêtla 506 → Promienna (Pêtla) 541
5:19 23
£êg 512 → Dêbowa (Pêtla) 553
5:25 19
Rybnicka (Pêtla) 516 → Promienna (Pêtla) 547
6:09 23
Dêbowa (Pêtla) 537 → £êg 618
6:04 19
Promienna (Pêtla) 545 → Rybnicka (Pêtla) 614
6:09 8
Promienna (Pêtla) 550 → £êg 618
06
6:26 19
Promienna (Pêtla) 606 → Rybnicka (Pêtla) 638
6:18 19
Rybnicka (Pêtla) 609 → Promienna (Pêtla) 641
6:40 8
Promienna (Pêtla) 617 → £êg 649
6:25 23
£êg 618 → Dêbowa (Pêtla) 659
6:26 8
£êg 619 → Promienna (Pêtla) 649
7:11 23
Dêbowa (Pêtla) 638 → £êg 720
6:49 19
Rybnicka (Pêtla) 639 → Promienna (Pêtla) 713
7:04 19
Promienna (Pêtla) 639 → Rybnicka (Pêtla) 716
7:14 8
Promienna (Pêtla) 648 → Modzerowo-n. pêtla 728
6:57 8
£êg 649 → Promienna (Pêtla) 721
07
7:19 19
Rybnicka (Pêtla) 709 → Promienna (Pêtla) 743
7:38 19
Promienna (Pêtla) 711 → Rybnicka (Pêtla) 750
7:26 23
£êg 718 → Dêbowa (Pêtla) 800
7:46 8
Promienna (Pêtla) 719 → £êg 755
7:33 8
Modzerowo-n. pêtla 719 → Promienna (Pêtla) 757
7:47 19
Rybnicka (Pêtla) 737 → Promienna (Pêtla) 814
7:50 19
Rybnicka (Pêtla) 740 → Promienna (Pêtla) 814
8:08 19
Promienna (Pêtla) 741 → Rybnicka (Pêtla) 820
8:26 23
Dêbowa (Pêtla) 748 → £êg 835
8:16 8
Promienna (Pêtla) 749 → £êg 825
7:57 8
£êg 749 → Promienna (Pêtla) 821
08
8:20 19
Rybnicka (Pêtla) 810 → Promienna (Pêtla) 843
8:38 19
Promienna (Pêtla) 811 → Rybnicka (Pêtla) 848
8:26 23
£êg 818 → Dêbowa (Pêtla) 903
8:33 8
£êg 825 → Promienna (Pêtla) 856
9:00 19
Promienna (Pêtla) 837 → Rybnicka (Pêtla) 910
8:50 19
Rybnicka (Pêtla) 840 → Promienna (Pêtla) 913
9:13 8
Promienna (Pêtla) 851 → Modzerowo-n. pêtla 927
09
9:28 19
Promienna (Pêtla) 906 → Rybnicka (Pêtla) 938
9:20 19
Rybnicka (Pêtla) 910 → Promienna (Pêtla) 943
9:39 8
Modzerowo-n. pêtla 925 → Promienna (Pêtla) 1002
9:58 19
Promienna (Pêtla) 936 → Rybnicka (Pêtla) 1008
9:50 19
Rybnicka (Pêtla) 940 → Promienna (Pêtla) 1013
10:26 23
Dêbowa (Pêtla) 943 → £êg 1035
10:13 8
Promienna (Pêtla) 951 → £êg 1022
10
10:28 19
Promienna (Pêtla) 1006 → Rybnicka (Pêtla) 1038
10:20 19
Rybnicka (Pêtla) 1010 → Promienna (Pêtla) 1043
10:22 23
£êg 1014 → Dêbowa (Pêtla) 1104
10:33 8
£êg 1025 → Promienna (Pêtla) 1056
10:58 19
Promienna (Pêtla) 1036 → Rybnicka (Pêtla) 1108
10:50 19
Rybnicka (Pêtla) 1040 → Promienna (Pêtla) 1113
11:15 8
Promienna (Pêtla) 1052 → £êg 1124
11
11:30 19
Promienna (Pêtla) 1107 → Rybnicka (Pêtla) 1140
11:20 19
Rybnicka (Pêtla) 1110 → Promienna (Pêtla) 1143
11:33 8
£êg 1125 → Promienna (Pêtla) 1156
12:00 19
Promienna (Pêtla) 1137 → Rybnicka (Pêtla) 1210
11:50 19
Rybnicka (Pêtla) 1140 → Promienna (Pêtla) 1213
12:26 23
Dêbowa (Pêtla) 1143 → £êg 1235
12:15 8
Promienna (Pêtla) 1152 → £êg 1224
12
12:13 23
£êg 1205 → Dêbowa (Pêtla) 1255
12:30 19
Promienna (Pêtla) 1207 → Rybnicka (Pêtla) 1240
12:20 19
Rybnicka (Pêtla) 1210 → Promienna (Pêtla) 1243
12:33 8
£êg 1225 → Promienna (Pêtla) 1256
12:55 8
Promienna (Pêtla) 1232 → Modzerowo-n. pêtla 1309
12:53 19
Rybnicka (Pêtla) 1244 → Promienna (Pêtla) 1317
13:17 19
Promienna (Pêtla) 1253 → Rybnicka (Pêtla) 1329
13
13:36 19
Promienna (Pêtla) 1310 → Rybnicka (Pêtla) 1348
13:24 8
Modzerowo-n. pêtla 1310 → Promienna (Pêtla) 1348
13:32 19
Rybnicka (Pêtla) 1322 → Promienna (Pêtla) 1359
13:35 19
Rybnicka (Pêtla) 1325 → Promienna (Pêtla) 1359
14:21 23
Dêbowa (Pêtla) 1338 → £êg 1430
14:08 19
Promienna (Pêtla) 1341 → Rybnicka (Pêtla) 1420
13:53 19
Rybnicka (Pêtla) 1344 → Promienna (Pêtla) 1418
14:18 8
Promienna (Pêtla) 1351 → £êg 1427
14
14:18 23
£êg 1410 → Dêbowa (Pêtla) 1502
14:20 19
Rybnicka (Pêtla) 1410 → Promienna (Pêtla) 1445
14:38 19
Promienna (Pêtla) 1411 → Rybnicka (Pêtla) 1450
14:24 8
£êg 1416 → Promienna (Pêtla) 1452
14:27 8
£êg 1419 → Promienna (Pêtla) 1452
14:48 8
Promienna (Pêtla) 1421 → £êg 1457
15:06 19
Promienna (Pêtla) 1439 → Rybnicka (Pêtla) 1518
14:49 19
Rybnicka (Pêtla) 1439 → Promienna (Pêtla) 1514
15:28 23
Dêbowa (Pêtla) 1444 → £êg 1537
14:57 8
£êg 1449 → Promienna (Pêtla) 1522
15:16 8
Promienna (Pêtla) 1449 → Modzerowo-n. pêtla 1530
15
15:36 19
Promienna (Pêtla) 1509 → Rybnicka (Pêtla) 1548
15:19 19
Rybnicka (Pêtla) 1509 → Promienna (Pêtla) 1547
15:18 23
£êg 1510 → Dêbowa (Pêtla) 1602
15:22 19
Rybnicka (Pêtla) 1512 → Promienna (Pêtla) 1547
15:33 8
Modzerowo-n. pêtla 1519 → Promienna (Pêtla) 1558
15:46 8
Promienna (Pêtla) 1519 → £êg 1555
16:06 19
Promienna (Pêtla) 1539 → Rybnicka (Pêtla) 1618
16:23 23
Dêbowa (Pêtla) 1539 → £êg 1632
15:49 19
Rybnicka (Pêtla) 1539 → Promienna (Pêtla) 1614
15:57 8
£êg 1549 → Promienna (Pêtla) 1621
16:16 8
Promienna (Pêtla) 1549 → Modzerowo-n. pêtla 1630
16
16:32 19
Promienna (Pêtla) 1607 → Rybnicka (Pêtla) 1642
16:15 23
£êg 1607 → Dêbowa (Pêtla) 1658
16:19 19
Rybnicka (Pêtla) 1609 → Promienna (Pêtla) 1643
16:40 8
Promienna (Pêtla) 1616 → £êg 1649
16:33 8
Modzerowo-n. pêtla 1619 → Promienna (Pêtla) 1657
17:00 19
Promienna (Pêtla) 1636 → Rybnicka (Pêtla) 1710
16:49 19
Rybnicka (Pêtla) 1639 → Promienna (Pêtla) 1712
17:08 8
Promienna (Pêtla) 1645 → Modzerowo-n. pêtla 1722
16:57 8
£êg 1649 → Promienna (Pêtla) 1720
17
17:30 19
Promienna (Pêtla) 1707 → Rybnicka (Pêtla) 1740
17:19 19
Rybnicka (Pêtla) 1709 → Promienna (Pêtla) 1742
17:33 8
Modzerowo-n. pêtla 1719 → Promienna (Pêtla) 1756
17:49 19
Rybnicka (Pêtla) 1739 → Promienna (Pêtla) 1812
18:14 19
Promienna (Pêtla) 1751 → Rybnicka (Pêtla) 1824
18:42 23
Dêbowa (Pêtla) 1759 → £êg 1851
18
18:34 19
Rybnicka (Pêtla) 1824 → Promienna (Pêtla) 1857
18:36 23
£êg 1828 → Dêbowa (Pêtla) 1917
18:55 19
Promienna (Pêtla) 1832 → Rybnicka (Pêtla) 1905
19:14 8
Promienna (Pêtla) 1851 → Modzerowo-n. pêtla 1928
19
19:14 19
Rybnicka (Pêtla) 1904 → Promienna (Pêtla) 1936
19:48 8
Modzerowo-n. pêtla 1935 → Promienna (Pêtla) 2010
20:08 19
Promienna (Pêtla) 1949 → Rybnicka (Pêtla) 2018
20:32 23
Dêbowa (Pêtla) 1954 → £êg 2041
20
20:32 19
Rybnicka (Pêtla) 2023 → Promienna (Pêtla) 2054
20:36 23
£êg 2029 → Dêbowa (Pêtla) 2114
21:08 19
Promienna (Pêtla) 2049 → Rybnicka (Pêtla) 2118
21
21:32 19
Rybnicka (Pêtla) 2123 → Promienna (Pêtla) 2154
22:08 19
Promienna (Pêtla) 2149 → Rybnicka (Pêtla) 2218
22
22:38 19
Promienna (Pêtla) 2219 → Rybnicka (Pêtla) 2248
23:08 23
Dêbowa (Pêtla) 2239 → £êg 2317
22:53 19
Rybnicka (Pêtla) 2244 → Promienna (Pêtla) 2313
Razem 143 pozycje

5 relacji z tego przystanku


Projekt pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta W³oc³awka